82. Üzenet.
1997. december 24. Karácsony éjszakája.
 Az Ember:
” A templomban megjelenik egy fény , amelyben az Istenanya áll, fehér ruhában és kék köpenyben. Fejét arany korona ékesíti. Csodálatosan szép fény veszi Őt körül, amely lassan szétterjed. Az Istenanya a karjában tartja a Gyermek Jézust, és felénk mutatja. Sok Angyal áll mellette. Az égen egy fénykereszt jelenik meg. A kereszt közepén egy nyitott kapu látható, amelyben két betű van: Alfa és Omega. A fényben megjelenik Szent József is. Az Angyalok egy fénykört képeznek az Istenanya  körül, és Himnuszt énekelnek.”
                                                          A Szent Angyalok:
                                                     “Hozsanna Dávid Fiának.
                                 Üdvözlégy Te Király, Aki Szűz Máriától születtél,
                                     Te égi Emmanuel, hálásan hódolunk Neked.
                         Te Vagy a Testté lett Örök Ige, az  örök életre vivő Táplálék,
                                           Emmanuel, Isten békéjének a hirdetője.
                                               Te Vagy a világ Ura és Megváltója.
                                              Mily nagy a Te fényességed hatalma,
                                                 amely megvilágítja a sötétséget.
                                                        Ó fenséges nagy Isten!
                                      Ó felfoghatatlan titka az isteni születésnek!
                                         Mily nagy titka ennek a Szent éjszakának,
                                                      amikor az Ige Testté lett!
                                 Ki tudja a Te műveidet és a Te utaidat felfogni Uram?
                                  Aki jelen van az Ő születésénél, és követi a Bárányt,
                                                      az megtisztul  az Ő vérében.
                                           Dicsőség Neked ó Uram a magasságban,
                                     mert megadatott a megváltás a tizenkét törzsnek,
                                                és sok országból a kiválasztottaknak.
                                            Itt van szükség bölcsességre és bátorságra,
                                    hogy a Földre szállott Új Jeruzsálem kapuját kinyissa.
                                              Áldott légy Uram a Magasságos Égben,
                                                     és áldott legyen ez az éjszaka!”
Az Ember:
“” Az Istenanya mosolyog. A Gyermek Jézus fölemeli a kezét, és megáld bennünket: Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében. Az Istenanya átöleli a gyermeket, és a Szent Angyalok valami port hintenek a Földre, ami úgy néz ki , mint átlátszó hópelyhek. Az Istenanya megáld minket.”
 Az Istenanya:
” Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében.
Kedves gyermekeim, kis gyermekem, Szeplőtelen Szívem prófétája. Üdvözöllek benneteket ezen a  szent éjszakán, és az egyetlen vigasztalást hozom a világnak, az Én Isteni Fiamat, az Ő Istenségében és Emberségében. Ő a világ szeretete és Megmentője. Azért jövök ma, hogy nektek ajándékozzam a békét és az örömet az Én Isteni Fiam által. Megáldalak benneteket kedves gyermekeim, és az Anyaszentegyházat: az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében.
Fogadjátok el mind azt az örömet, amelyet az Én Szeplőtelen Szívem a ti szíveteknek ad! Fogadjátok el a békét, amelyet az Isteni Fiam hoz magával nektek! Ő a béke forrása. Egyedül Ő adhatja meg nektek az igazi békét. Arra kérlek titeket, hogy egyesüljetek az Én Isteni Fiammal és teljetek el reménységgel! Ne féljetek! Csak tartsatok ki mellette szilárdan a hitben, különösen most, amikor beteljesülnek a jövendölések! Az imádság segít titeket,hogy ki tudjatok tartani. Soha el ne veszítsétek a hiteteket és a reményeteket, még akkor sem, ha az elkövetkező napok nehezek lesznek, áldozatot ,és odaadást kívánnak tőletek. A remény az a fény, ami a sötétségben világít. Most a zűrzavar viharába léptek, amely megrázza Szent Péter hajóját. Aki mindvégig kitart, az megmenekül. Semmitől sem féljetek, mert az Én Palástom megvéd titeket minden veszélytől, ha “igent” mondotok az Isten akaratára. A fiamnak adott válaszotok fejezze ki a hiteteket és reményeteket. A ti hitetek útja Őhozzá vezet. Én, elvezetlek titeket Fiamhoz, hogy a Vele való kibékülésetek tökéletes legyen. Az Én Isteni Fiam az emberiség Megváltója,Ő a megváltáshoz vezető út.
Ezen az éjszakán hozom nektek a reményt, hogy az igazság győzni fog.Ti, akik az Én Szeplőtelen Szívem győzelmét elősegítitek, ti mindnyájan az igazsággal együtt győzni fogtok.Reményetek legyen Szent Fiamban, az Ő keresztjében, az Ő tanításában és az Anyaszentegyházban, az Ő Szeplőtelen Jegyesében. Én soha el nem hagylak titeket. Kitárom karjaimat, és Szeplőtelen Szívembe az Én Palástom védelmébe hívlak titeket. Megismétlem, hogy a pusztába vezető út nem könnyű, de Isten ott készített menedéket a hűségeseknek. Kérlek, kövessétek hívásomat, és most lépjetek be a sivatagba.
Fiam megígérte az Egyháznak a győzelmet. Őbenne nyilvánul meg az igazság és a tanítás teljessége. A szentségek, mindenekelőtt a szentmise, amely a Golgota megjelenítése. Az Anyaszentegyház megjeleníti magát a szentmiseáldozatban, amely egyben az Ő középpontja. Benne van a győzelem reménye.Drága gyermekeim, én elhozom nektek azt. A kereszt által remény és béke az Én Isteni Fiamban van, így tekintsétek ezt. Gondoljátok el, milyen nehéz időket éltek, és akkor megtaláljátok a hivatásotokat! A sátán készíti elő, a döntő  támadását az Egyház ellen. Az Egyházon belül szervezi azt, mivel sok papot tart a hálójában. Üt a kereszt órája, amely az elhagyatottság órája, de egyben a kegyelemé is. Szemléljétek a jövendöléseket, és akkor megértitek, mely szeretettel ajándékozta meg Isten az Ő gyermekeit, és mennyire vágyódik az ő megváltásukra. Ezért szólítalak fel mindannyiótokat drága gyermekeim, hogy ne féljetek, hanem bátran haladjatok a győzelem felé. A szeretet megmutatja nektek a hivatásotokat, és az igazságot. Ő megerősíti szívetekben a reményt. Nem vagytok egyedül a nagy harcban, mert az egész Mennyország a ti segítségetekre siet. A Szent Angyalok már felkészültek ezekre a napokra. Ne féljetek! Kövessétek bátran az Én Isteni Fiamat! Imádkozzatok! Az imádságban fölismeritek a Szentlélek működését. Ő irányítja lépteiteket, ha megnyitjátok az Ő szeretete előtt a szíveteket. A Szentlélek az Ő szeretetlángja által meg fogja újítani a Föld színét. Az Én Szeplőtelen Szívemben fog az Én Fiam, az emberiség Megváltója megjelenni.
Megáldalak és megerősítelek benneteket kedves gyermekeim az Én szeretetemmel. Veletek vagyok és nem hagylak el titeket soha. Legyetek bátrak! Semmitől se féljetek!
                                   Az Atya,a Fiú és a Szentlélek nevében.
                                          Dicsértessék a Jézus Krisztus.”