83. Üzenet.
1997. december 28. Szent Család ünnepe.
” Az Ember:
” Az Oltár előtt két Szent Angyal jelenik meg, hosszú harsonával. Magasan az égen feltűnik egy fénykereszt, alatta pedig szivárvány, amelyen az Angyalok állnak. Az Oltár fölött megjelenik az Istenanya jobb karján a Gyermek Jézussal. Az Istenanya mosolyog és megáld minket : az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Angyalok magasra emelik karjaikat, és egy Dicshimnuszt énekelnek a Szent Család tiszteletére.”
“Szent Angyalok:
” ” Szent Család ,Aki hittél Isten szavának, és elfogadtad azokat, mint kinyilatkoztatott igazságot. A Ti hitetek által megvalósult köztetek az emberré válás és az örök szeretet titka. Mindezt a Ti Szívetekbe adta az Isten. Ó édes Gyermek Jézus Te engedelmeskedtél szüleidnek. Isteni Megváltó, szeretetben és engedelmességben nőttél föl.A Te fényed elárasztotta Édesanyádat és Nevelőatyádat.Mily titokzatos a Te gyermekséged telve fenséggel, alázattal és odaadással. Legyél üdvözölve Mária, Te Szeplőtelen Szűz. Te a Megváltó anyja és védelmezője az Isteni Mesternek. Te megőrzöl minden  eseményt a Szeplőtelen Szívedben.A Te szíved  gondoskodott arról, Aki a Földre jött, hogy megváltsa azt.
Csendben követted Őt,és imádtad, hogy mindent megtegyél, amit Isten Rád bízott. Mi áldunk Téged, ó Mária. Téged is áldunk legszentebb jegyese, az Isteni Gyermek csodálatos nevelőjét. Mily  nagy a Te gondoskodásod és szereteted, milyen tiszta a Te szíved! Te Vagy a Megváltó Nevelőatyja. Ő engedelmeskedett Neked. Te általad mutatta meg Isten az Ő tetszését, ahogyan Te védted a családodat, és vigyáztál arra. Családod a megváltás titkának a gyöngyszeme.. A Te szíved szeretettel és gyengédséggel van tele. Az Isten akaratának teljesítése által lettél Te a keresztények példaképe. Nagy  dolgokat helyezett Isten a Te szívedbe. Dicsőítünk Téged, Mária tisztaságos Jegyesét és a Királyok Királya nevelőatyját.”
Az Ember:
” Az Istenanya mosolyog, és mindenkit megáld. Az Angyalok imára kulcsolják kezüket, és látom, hogyan dicsőítik a Szent Családot.”
 Az Istenanya:
” Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
 Az Anyaszentegyház és az Én kedves gyermekeim és te kedves gyermeke Szeplőtelen  Szívemnek, a jelen idők prófétája, köszöntelek benneteket az Én Isteni Fiammal és az Én Tisztaságos Jegyesemmel, Szent Józseffel. Én az örömet, békét, és a figyelmeztetést hozom nektek, amelyek az Én Szeplőtelen Szívemből fakadnak. Ti az egy igaz Isten gyermekei vagytok, és egyben az  enyéim is. Nagy az Én gondom a ti jövőtöket illetően. Ez a hozzátok fűzött szeretetem gyümölcse. Elvezetlek benneteket Isteni Fiamhoz, hogy Ő megerősítsen titeket hitetekben. Küldetésetek beteljesítését kívánja tőletek a jelenlegi idő. Szeretetből lettetek teremtve, hogy a szeretetnek szolgáljatok. A szeretet gyümölcsöket kíván tőletek, hogy általuk feljussatok az égbe, az örök boldogságba. Én tudom, hogy az ellenség az életetekre tör,mert ő a ti romlásotokat kívánja. Az Én Isteni Fiamat is üldözték, nekünk is menekülnünk kellett a veszélyek elől. Nekünk is el kellett hagyni a hazánkat, hogy megvédjük magunkat attól, aki az Isteni Gyermeket meg akarta ölni. Aki az igazságot védelmezi, az veszélynek teszi ki magát, mert a hazugság fejedelme üldözi mindazokat, akik Istennek szolgálnak. Ezért arra kérlek titeket, hogy legyetek türelmesek és bízzatok az Istenben, mert Ő vezeti lépteiteket! Teljesen bízzátok Őrá magatokat, és akkor  Ő fog vezetni titeket. Az égi Atya mindenben gondoskodott rólatok. Én megismétlem ezeket a szavaimat gyermekeim, azért, hogy ne féljetek a jövőtől, hanem mindent bízzatok az Istenre. Ő a Jelen és a Jövő. Ő minden pillanatban jelen van, és gondoskodik a gyermekeiről. Ti vagytok az Ő örökösei. Minden meg van tervezve,hogy az eljövendő időben, amely a világra vár, ti menedéket találjatok. Semmitől se féljetek! Engedelmeskedjetek az igazságnak, amely az Egyháznak ki lett nyilatkoztatva, és amelyet az Én Szeplőtelen Szívem oly sokszor a jelenéseimben értésetekre adott! Már beléptetek a sivatagba. Isten, már nem fog engem az emberiséghez küldeni. Az üzenetek befejeződnek, és az irgalmasság ideje a végéhez közeledik. De ti nem lesztek egyedül. Isten mindenkivel vele lesz, aki Őt szeretik. Kegyelemmel és jelekkel fog titeket erősíteni. Az Én Szívem gyakran irányít majd, és figyelmeztet titeket. Az okosak használják az ő bölcsességüket. Így megtalálják az igaz utat, amely elvezeti őket a győzelemhez.
Kedves gyermekeim. Bízzatok Bennem! Olvassátok a korábbi üzeneteket, ezek majd bátorítanak benneteket! Megértitek akkor majd, hogy Isten mit kíván tőletek ezekben a nehéz napokban, és hogy mi a ti feladatotok az Egyház és a lelkek megmentésében. Ennek az időnek a pusztájában —amelyről a próféták írtak—vigaszt és reményt találtok. Az Én Isteni Fiam nem úgy hagyott itt a Földön, mint árvákat, hanem mint Isten gyermekeit, akiket az igazság tanúivá tett. Gondoljatok az eljövendő dicsőségetekre. Szeressétek még jobban az Én Szent Fiamat, és akkor nagy részetek lesz az Ő titkaiban és a mennyegző örömében. Az emberiség saját magát vitte bele ebbe a nehéz helyzetbe. Az igazságosság kelyhe csordultig telt. Elékezett az ideje, hogy az emberiség felismerje az eddigi cselekedeteinek következményeit: szenvedés, szomorúság, keserűség. Magatok okoztátok mindezt, mert elutasítottátok Isten szeretetét, és az Ő törvényeit. A ti bűneitek következménye a szenvedés kelyhe. Elfogadjátok a gonoszságot, és annyira vakok vagytok, hogy nem látjátok okozatát és következményeit gonosz tetteiteknek.Ahelyett, hogy kérnétek Isten bocsánatát, a ti gonoszságaitokat dicsőítitek nem törődve Isten közelgő haragjával. Sokaknak az elkövetkező év egy meghatározó áttörést fog jelenteni. Az egész világ sötétségbe és zűrzavarba süllyed. Sok ország olyan gazdasági krízisbe kerül, hogy egyetlen segítőnek és megmentőnek tűnik az Antikrisztus. Ez így lett megtervezve. A bankok összeomlanak, hogy egyetlen bank, a világbank irányítsa az egész emberiséget és ellenőrizhesse őket. Több országban lesznek olyan szervezetek, amelyek készségesen kidolgozzák ezt az utat. Ők a világválságra várnak, hogy fölajánlhassák segítségüket. Ez támogatja az Antikrisztus hatalmát, akinek az uralma már elkezdődött. Ne ijedjetek meg gyermekeim, Én már beszéltem nektek erről! De felhívásom az imára és a bűnbánatra elengedtétek a fületek mellett. Ne féljetek, hanem tartsatok ki az imádságban! Az események már nem halaszthatók el, de sok lélek kibékülhet még Istennel, és bűnbánatra elvezethető. Tartsatok ki az imádságban és legyetek bátrak! Megáldalak titeket és az elkövetkező évet, amely nehéz és keserű lesz. A  világosság fiai részére ez egy jel lesz.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Megáldom az imáitokat és könyörgéseiteket és az összes gyermekemet : az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében.
                                             Dicsértessék a Jézus Krisztus.”

                        Az 1997. évi üzenetek  vége.