85. Üzenet.
Szűz Mária Szívének engesztelő szombatja.
Az Ember:
” Magasan az égen,megjelenik egy fénykereszt, amelyen Jézus Szíve és Mária Szeplőtelen Szíve látható. A kereszt fényében áll az Üdvözítő a Legszentebb Anyával. Mögöttük számtalan Angyal, kezükben pálmaágakkal. Kérem a jelet, és az megérkezik.”
A Szent Angyalok:
” Boldog az a nap, amelyen megjelenik majd az Úr dicsősége. Boldog mindaz, aki arra előkészül és az igazság oldalán áll. az idő az igazságossággal fejeződik be, és rövidesen megjelenik a megváltás jele, amely megvilágítja a sötétséget. Ez sugárzik majd minden nép felett. Hallgassatok az Édesanyátok szavára, Aki megjelenik, hogy köpenye alá gyűjtse gyermekeit. Ő a Napba Öltözött Asszony, Aki fenséges. A Király Jegyese elé jön, hogy fogadja Őt. Boldog Vagy Asszony, mert Tebeléd rejtette Isten, az Ő bölcsességét. Te az emberiség drága kincse Vagy. A Te feladatod az anyaságoddal nem fejeződött be, hanem kiterjed az  egész emberiségre. Tekints gyermekeidre, akik a keresztnél a teremtés óta a megjövendölt győzelem napjára várnak. Dicsőítünk Téged Mária.”
Az Ember:
” Az Üdvözítő rám tekint, és áldásra emeli kezét.”
Üdvözítőnk:
” Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Szeretett gyermekeim, Szent Sebeimben köszöntelek benneteket. Köszöntelek titeket ezekben az időkben, amelyekben a jövendölések beteljesülnek. Mindannyiótokat köszöntelek, akiket meghívtalak a szőlőmbe. Arra biztatlak, hogy tartsatok ki, mert jön a szabadulás órája.
Szeretett gyermekeim. Ma a szeretet üzenetével jövök, amely mindenkinek szól, aki megérti ezt az időt és keresi az igazságot, hogy benne szabad legyen. Gondoljatok arra, hogy Én az Édesanyámmal közöttetek vagyunk, és soha el nem hagyunk. Szeretetem elér minden gyermekemet. Senki se érezze, hogy Én elhagytam. Tudjátok-e, hogy a próbatétel ideje üt rövidesen? Ezért figyelmeztetlek benneteket, hogy legyetek okosak és a hit fényében ismerjétek föl, az idők jeleit, amelyeket küldök. Itt az ideje, hogy felismerjétek, amiket küldök. Őszinte tanúságtételt várunk tőletek. Ne féljetek, hanem hirdessétek a reményt! Ne adjatok helyet a kételkedésnek! A jelen idők nehézségeire hittel, bizalommal és imádsággal válaszoljatok! Sok áldozatot kell hoznotok. El kell jönnie ennek az időnek, hogy beteljesüljenek a jövendölések. Én gyakran figyelmeztettem apostolaimat is, hogy ne kételkedjenek, hanem bátran haladjanak előre. Ezért szólítalak fel titeket, tekintsetek a keresztre. A kereszt megerősít és bátorít titeket.
Kedves gyermekeim, mi nem azért adjuk nektek az üzeneteket, hogy féljetek, hanem hogy reményt ébresszünk szívetekben. Így éberek tudtok lenni, és küzdötök az egyre növekvő gonoszság ellen. Édesanyám megmutatja nektek az utat, melyen járjatok, nehogy legyőzzön a gonosz. Ne legyetek közömbösek szavaival szemben, mert azok a szeretet Igéi. Mi azt akarjuk megmutatni nektek,ami jó, és ami Istentől való. Aki kitart,az megerősödik, és részt vesz majd az átalakulásban, amely az egész világot átfogja. Ne legyetek szomorúak és félősek, hanem örüljetek az Én keresztemben! Az megszabadít titeket, és a feltámadás fényében fogtok ragyogni. Tartsatok ki az imádságban, és egyesüljetek az igazságban! Én veletek Vagyok minden nap a világ végéig!
                                     Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Az Ember:
” Urunk rátekint az Istenanyára. Ő teljes fényben ragyog. Az Istenanya megáld, és imára kulcsolja kezét.”
 Az Istenanya:
“Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében.
Legkedvesebb gyermekeim, kis gyermekem, Szeplőtelen Szívem prófétája, köszöntelek benneteket, és anyai Szívemre ölellek. Azt akarom, hogy halljátok Fiam szavát, Aki a ti örök boldogságotokat óhajtja. Ő a béke forrása és meg akar ajándékozni az Ő békéjével. Ti pedig kövessétek Őt, és az Ő szeretetét, s akkor meg fogjátok érteni az a békét, amely Tőle jön.
Az üzenetek rövidesen megszűnnek. Nagy bátorságra és bölcsességre lesz szükségetek. Olvassátok az Én utalásaimat, és minél jobban egyesüljetek az Anyaszentegyházban az Ő titokzatos szenvedéseiben. Az Egyháznak szüksége van a ti támogatásotokra, és áldozatkészségetekre, mert még több támadás fogja érni. Sok püspök eltávolodik a pápától és kritizálja az ő állásfoglalását. Tudjátok, hogy ő az Én Szent Fiam helyettese, és az igazságot hirdeti, ő tudatában van a helyzetnek. Az ellenség el akarja őt távolítani a Vatikánból. Csak a kedvező alkalomra vár, amikor az Antikrisztus elkezdhet dolgozni.Legyetek ti is ennek tudatában, és imádkozzatok sokat. Minden megpróbáltatás ellenére legyetek a hitnek és a hivatásotoknak igaz tanúi! A győzelem azt illeti, aki nem veszíti el a bátorságát. Az Anyaszentegyház ebből nagy győzelmet nyer. Ezt a vértanúk vére által kapja. Minden bűnös dologtól megtisztul és megszabadul. Az Egyház a föltámadás fényében fog ragyogni, és az emberiség megéri az Új Pünkösdöt, amely az Én Szeplőtelen Szívem győzelmével kezdődik.
Ne legyetek szomorúak ezeknek a dolgoknak a várásában, mert ezek mindenképpen bekövetkeznek! De legyetek fölkészülve rájuk! Oda kell fényt és örömet vinnetek, ahol sötétség uralkodik. Óvjátok meg országaitokat az örök ellenségtől! Védjétek meg családotokat, nehogy elvesszenek! Imáitokkal segítsétek az Egyházat és legyetek tudatában, hogy ti vagytok a Földön vándorló Egyház! Az imának a fényében lángoljon a szívetek, amíg a világ egyre mélyebbre süllyed a sötétségbe. Valósítsátok meg Szent Fiam szavait az életetekben! Megerősítést kaptok, és megtaláljátok az igazságot, amely szabaddá tesz benneteket. Megáldalak titeket szeretett gyermekeim, kövessétek az Én felhívásomat! Megszakítás nélkül imádkozzatok, és mindent helyezzetek Isten kezébe.
                            Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében.
                             Dicsértessék a Jézus Krisztus!”