1998. január 25.
Drága gyermekek! Ma ismét az imádságra hívlak mindnyájatokat. Drága gyermekek, csak az imádság által változik meg szívetek, így lesz jobb és egyre fogékonyabb az Isten Igéjére. Gyermekeim, ne engedjétek meg a Sátánnak, hogy szétszakítson benneteket, és azt tegyen veletek, amit akar. Arra hívlak benneteket, hogy legyetek felelősek, elszántak és minden napot szenteljetek Istennek az imádságban. A Szentmise, gyermekeim, ne pusztán egy szokás, hanem az élet legyen számotokra. A Szentmisét minden nap átélve, vágyakozni fogtok az életszentségre, és növekedtek is a szentségben. Közel vagyok hozzátok, és Isten előtt közbenjárok értetek, hogy szívetek megváltoztatásához erőt adjon nektek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!