1998. március 23. hétfő

A Rózsafüzér ima közben érkezik a Szűzanya. Végte­len kedvesség sugárzik róla, ahogy végignéz a jelenlévő­kön.

„Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Drágáim! Üzeneteimben már többször kértelek benneteket, hogy ajánljátok fel szíveteket és szereteteteket Jézus Fiamnak!

Gyermekeim, csak akkor lesz elég erőtök, hogy szere­it adjatok szenvedő felebarátaitoknak, ha átadjátok ma­gatokat a Szeretetnek. Kicsinyeim, ha teljesen Fiam Szíve­ik ajándékozzátok magatokat, akkor átélitek majd az Evangéliumot.
Ma azokhoz szólok, akik különösen szeretnek engem és azt akarják, hogy a világon mindenütt megismerjék Mária Üdvözítő Mozgalmát. Ezeknek az embereknek azt mondom: „Hozzatok szeretetteljes áldozatokat a Szerete­tért!” Lelketek így begyógyíthatja a legtitkosabb sebeket is
Ha elfogadjátok ezt az áldozatot, felismeritek majd az Utat és rájöttök, miért kértelek többször is benneteket, hogy engeszteljétek ki a Legszentebb Szentséget és tegyetek meg mindent azért, hogy visszanyerje központi helyét minden gyermekem szívében! Már többször beszéltem nektek a Győzelemről, de a fiaim nélkül nem tudok győzni. Ha elfogadjátok kérésemet és felajánljátok magatokat, apostolai és a tanúi lehettek ennek a páratlan eseménynek!
Azt szeretném, ha töredelmes szívvel készülnétek a „fájdalmas hétre”37 és a világ minden plébániáján átélnétek Jézus Halálának és Feltámadásának nagy ünnepét. Én veletek vagyok és mindazokkal, akiket a fájdalom vagy a szeretethiány eltávolított a hittől.
Gyermekeim, én, az Eukarisztia Szentséges Szüze, nagy ünnepet készítek nektek és akkor majd minden kivirágzik. De szükségem van bűnbánatotokra és áldozataitokra.
Ismétlem: ajánljátok fel magatokat a Szeretetnek!”
D. „Asszonyom, mit kívánsz még?”
Szűz Mária „Hogy minden gyermekem megérezze szeretetemet; Jézus Fiam ezért küldött már többször a Földre. Mondd meg nekik, hogy ne válasszák el többé a Fiút az Anyától.”
D. „Nem értem, Szent Anyám!”
Szűz Mária „Mondd meg nekik, hogy az Úr azt sze­retné, ha úgy tisztelnétek engem, mint az ő Társmeg­váltóját és minden ima végén így fohászkodnátok hoz­zánk:

Jézus és Mária

egyesült, győzedelmes, szentséges Szíve,

dícsérünk és áldunk.

Szeretetetek tüzét

gyújtsátok lángra a mi szívünkben!
Most megáldalak benneteket.. .A Szentháromság nagy dolgokat fog véghezvinni ezen a helyen. Bizakodjatok! Keblemre ölellek benneteket és köszönöm, hogy vála­szoltatok hívásomra. Hamarosan találkozunk. A viszont­látásra!”
37 a Nagyhétre (a ford. megj.)