(San Martino 98.11.1)
Együtt áldjuk az Atyát!
Gyermekeim, erre az órára és
erre a napra szólnak mostani szavaim:
azok számára, akiknek szándékában áll,
hogy Művemet szolgálják;
arra szolgálnak, hogy megszentelődjetek;
az egyszerű lelkek számára,
akik nyitottak a Szeretet óhajaira;
a lélekben szegények számára,
akik úgy érzik, minden kegyelemre
szükségük van;
alázatos lelkek számára, akik mindig készek
arra, hogy leszálljanak a saját és mások
lelkének mélységeibe;
a bensőséges lelkek számára, akik
minden felületességet elutasítanak, minden
engedékenységet önmagukkal és a világgal;
azon lelkek számára, akik elkötelezték magukat
a hit és az életszentség útján, hogy a legnagyobb
dicsőséget adják meg Istennek,
és a legvalódibb segítséget a felebarátnak;
azok számára, akik családként élik meg
Művemhez tartozásukat:
ezek számára szólnak szavaim a dicsőségnek e napján.
Én bátorítalak titeket, drága gyermekeim,
hogy a nehézségek közepette is folytassátok,
hogy az én Művem kiemelkedjék és
a figyelem középpontjába kerüljön ebben a
gonoszság mocsarává vált világban.
Mindazok, akik hallgatnak rám,
eljutnak az életszentségre. Megáldalak titeket!