1999. március 3.
J. „Csatlakozz imámhoz, és kérd az emberi nem Társmegváltóját, hogy kegyelmet és jótéteményeket árasszon mindazok szívébe, akik hozzád bekopognak!
Én hallgatok a ,Jó Anya” lágy szívére, és miatta tartom vissza Szent Haragomat, mellyel le kellene sújtanom az „engedetlen Vadállat hadvezéreire”, akiknek a száma megszázszorozódott. Kérj és utánozz Engem, emeld hozzám könyörgésedet, mert szörnyű óra ez!”

 

1999. március 23.

A ragyogó „Úrnő” a Könnyfüzér imádság alatt jelenik meg, melyet egy korábbi látogatása során diktált le.
Mellette áll Szent Mihály és Szent Uriel Arkangyal, ennek az áldott földdarabnak a védelmezői.
„Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Gyermekeim, ismét eljöttetek, hogy válaszoljatok Üzenetemre, és ezt nagyon-nagyon köszönöm nektek! Amikor befogadjátok Szívemet, megvigasztaltok és kárpótoltok azért a csekély szeretetért, amely a Krisztus Misztikus Testében (az Egyházban) való léteteket gyakorta jellemzi.
Szeretném, ha éreznétek Fiam jelenlétét. Meg akarlak ajándékozni benneteket azzal, hogy feltárom előttetek szenvedését.
Őt, az Istent – „a fájdalmak emberét” a saját népe árulta el, kínozta, alázta és ostorozta meg, hogy a világ visszanyerje üdvösségét! Ő, a Megtestesült Isten eljött, hogy Békítő Áldozatával visszaadja nektek a fényt, és kitárta előttetek Országa Kapuit!
Gyermekeim, még nem késő, hogy megtaláljátok Őt, a feszítettet! Hagyjátok, hogy Őrangyalaitok elvezessen benneteket Szent Színe elé, ahol megvalósul az áhított Béke.
Kedveseim, ne veszítsétek el a reményt! Ajánljátok magatokat Jézusnak, az Ő drága Vérével ékesített Kereszt által! Én, az Eukarisztia Úrnője, a Kereszttel itt jövök, hogy felállíthassuk itt, közöttetek.
A Kereszten nyeritek el a szabadulást, a Keresztről látjátok majd a ragyogó Jézust, öt fénylő sebével, melyek hamarosan az egész emberiséget átölelik, még az Én Diadalom előtt.
Kicsinyeim, adjatok nagylelkűen, ahogyan én, a ti Anyukátok is ajándékokkal kedveskedem nektek! Ti nem csupán Isten nagy Terve vagytok, mely most rajzolódik ki a földön, hanem az Én Időm gyermekei is: a nagy győzelem Máriáról elnevezett Idejéé.
Jelöld meg magad, leányom, ahogyan többször tanítottalak! (a Rózsafüzér keresztjével háromszor keresztet vetek: a homlokomon, az ajkaimon és a szívemen) Kérlek benneteket: vigyétek el anyai hívásomat a szétszóródott lelkeknek, és mindenekelőtt a papoknak, akiket különösen szeretek.”
D. „Úrnőm, szeretném neked ajánlani mindazokat, akiket rám bíztál.”
„Nem felejtem el megajándékozni gyermekeimet azokkal a jótéteményekkel, melyek az itt kinyilvánított ígéretekből fakadnak. A Tiszteletem17 az az „esemény”, amely megelőzi Fiam dicső Visszatérését18. De most készítsétek ismét szíveteket, hogy még egyszer megéljétek a „Péntekek Péntekét”! Ezen a napon megengedem, hogy imáiddal ötven lelket szabadíts meg a Tisztítótűzből. Szeretném megáldani zarándok Egyházamat. Hamarosan találkozunk. Anyai figyelmemet a leggyengébbek felé fordítom!”
D. „Viszontlátásra, édes Úrnőm és Anyám!”
(17) az itt kért speciális tisztelet elemeire utal
(18) Az Üzenetekből megértjük, hogy Jézusnak Mária Szívén keresztül kell visszatérnie, így valósul meg, amit mindannyian várunk: Jel. 12. fejezet.

1999. március 25. – Urunk születésének hírüladása

(Gyümölcsoltó Boldogasszony napja)

Pirkadatkor megjelenik előttem Égi Anyánk, fény-gyűrű övezi, de az arca nagyon szomorú. Mintha a vihar elhomályosítaná szépségét. Szinte sír, bal karját felemeli, mint aki mutatni akar valahová, és halkan így szólal meg:
„Közeleg a konfliktus, amely oly sok fiamat elpusztítja majd!
Leányom, a körülötted lévők nagyon sokat fognak szenvedni; ez a tisztogatás a nagy holokausztéhoz lesz hasonló. A kommunizmus nyomai emberöltőkön át megmaradnak, de mondom neked: Szeplőtelen Szívem útját állja, és a Sátán megsemmisül!
Sajnos százan és százan vesznek majd el a Passió ideje alatt. Siessetek, a világnak imára, békére, toleranciára van szüksége! Nem akartatok meghallgatni, és mennyi vér folyik majd!
Ez a felszólítás Szívemből szól hozzád, mely előtt ott lebeg az Oltáriszentség; jól láthatók benne a tövisek, melyektől meg akartalak kímélni benneteket. Töltsétek be a földet Máriának, az Eukarisztia Szüzének irgalmas szavaival, melyet az Élő Isten kinyilatkoztatott bölcsessége által ismertek, különben a legrosszabbra számíthattok!
Az Örökkévaló a Manduriában kért nagy Engesztelés által – különleges közbenjárásomra – enyhítheti a háborúk okozta csapásokat.
Jó ideje szóltam nektek, hogy ez a Jelenés az Eukarisztia Szüze, az Örök Kenet Szent Olajának Forrása, az Áldott Olajfa Anyja névvel különlegesen fájdalmas büntetésektől szabadít majd meg benneteket, de nem akartatok hinni Nekem!
Most újra eljöttem, hogy reményt öntsek belétek: még nem késő, hogy megteremtsétek az engesztelés oázisait, ahol a Neveimet tisztelitek!
Szeressétek, imádjátok újra az Eukarisztiát, és adtok Érte elégtételt!
Minden nép anyja vagyok, és ma minden eddiginél inkább kívánom, hogy a népek békében éljenek!
Hatalmas anyai áldásomat küldöm azoknak a papoknak, aki Palástom alatt keresnek menedéket, és azért élnek, hogy elemésszék magukat a nem szeretett, Szentségi Jézus Szeretetében.”