(San Martino 2001.12.25)
Énekeljetek velem glóriát a Magasságbelinek!
Gyermekeim, ismét egy új napvirradt ránk:
a szeretet napja a fájdalomban,
egy ünnepnap a szenvedésben.
Drága gyermekeim, igyekezzetek,
hogy a csend körül öleljen benneteket,
tépjétek ki szívetekből a saját éneteket,
hogy helyet készítsetek Jézusnak:
az Ő békéje burkolja be az egész világot!
Engedjétek magatokat elvezetni általam
az Öröm Forrásához! Így a béke utáni
minden szomjatok csillapítva lesz.
Annyira szükséges, hogy az egész világ
elinduljon e Forrás felé, aki Jézus!
Szentül éljétek át ezt a Szent Karácsonyt!
Jézussal áldalak meg mindnyájatokat!