1. Elsőszombat a Szentháromság hegyén, Nagyfaluban.
Ez a hónap a Mennyei Atya hónapja, amelyet az Ő imádására, dicsőítésére szentelünk.
“Dicsőség Neked Atyám, hála Neked Atyám mindenért, különösen Végtelen Szeretetedért”.
A mennyei Atya kérése szerint: a múltról, a jelenről és a jövőről lesz ma tanítás.
I. Visszatekintés Érsemjénre.
Összesen 67 Elsőszombat volt Érsemjénben, Jézus Szent Szíve és Mária Szeplőtelen Szíve tiszteletére.
Az Ég akarata szerint 33 tanítást kellett lejegyezni. Ezek a jövőben meg fognak jelenni könyv formájában. Olyan tudnivalók vannak az üzenetekben, amelyek minden nyitott lelkű, többre vágyó keresztény számára hasznosak lehetnek. Beigazolódott, amit az Úr gyakran mondott: “Nagy változások ideje van”. Érsemjénben, közösségi életünkben: “Egy korszak lezárult és egy új korszak kezdődött el”. 2001. szeptember 11-én már utalt a Szűzanya arra, hogy kb. három éves időszakra készüljünk fel és utána meg fogja mutatni a következő lépést. Érsemjén “előkészítő idő” volt egy komolyabb időszak előtt.
Jézus és Mária Akarata volt, hogy Érsemjénben befejeztük és a Szentháromság hegyén Nagyfaluban elkezdtük (folytatjuk) az Elsőszombatot.
Az Ég üzenete szerint: “Beléptünk az utolsó idők előcsarnokába!”. “Tudjuk, hogy itt az utolsó óra!”
Az Égiek megerősítése volt számunkra: “A pusztába viszlek, hogy a szívedre beszéljek”.
II. Nagyfalu – jelen
Eljött az idő, hogy “kis közösségek” jöjjenek létre minden helységben: “Az Atyától származik minden (jó) közösség”. Kéri az Úr, ők válasszanak “felelős vezetőt”, aki hetente összegyűjti őket: Szentírás olvasásra, imára, tapasztalatcserére, … “Szeressétek a testvéri közösséget”. A felelős lesz a közvetítő a csoport és közöttünk. Minden hónap 13-án szeretnénk találkozni a felelősökkel, a Szentháromság hegyén Nagyfaluban.
Itt, az Isten által kiválasztott és megpecsételt hegyen, nagyon komolyan akar felkészíteni az Úr a Vele való találkozásra. Jézus kijelentése: “Úgy jövök el mint a tolvaj”, váratlanul, bejelentés nélkül.
Az Úr kérése: ki-ki azon kell dolgozzon, hogy felszámolja a bűneit, amelyekkel a Gonoszhoz láncolta magát és döntsön a jóra törekvő életével Jézus Krisztus mellett. “Én és a családom az Urat választottuk”.
Mire akar konkrétan tanítani az Úr a Szentháromság hegyén? Mit kell konkrétan tudni és tenni az utolsó időkben, hogy boldog találkozásunk legyen az Úr Jézussal.
Azon munkálkodunk, hogy amikor “eljön az Emberfia” találjon hitet a Földön, közösségünkben, családunkban és bennünk.
Tudjuk “engesztelő közösségünkben”, csak azok fognak mindvégig megmaradni:
* akik elfogadják a vezetésünket.
* akik a legkomolyabban meg akarnak változni.
* akik mások megváltozásán is komolyan akarnak dolgozni.
Az Ég Akarata szerint: “az utolsó idők engesztelő apostolai kell legyünk”.
III. Nagyfalu – jövő
2005 – az Eucharisztia (Oltáriszentség) éve! Erre az időszakra, az Úr nagy tisztítással akar felkészíteni.
Engesztelő közösségünk, “Szűz Máriával engeszteli a Szentháromságot”.
Mit kell tudjunk az engesztelésről?
* Mi az engesztelés? Lélekmentés! Bocsánatkérés Istentől, szavakkal és jótettekkel, magunk és mások nevében! “Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják mit cselekszenek”.
* Kik a példaképeink az engesztelésben? Mózes, Ábrahám, Jézus Krisztus, Mária, az összes szentek és angyalok. “Jézus Krisztus engesztelő áldozat bűneinkért”.
* Mióta kell engesztelni? Amióta a bűn belépett a világunkba.
* Mi lesz ha nem engesztelünk? A Gonosz keríti az emberiséget hatalmába és a Pokolba viszi.
* Miért kell engesztelni? Azért, hogy jóvá tegyük, elégtételt nyújtsunk saját és embertársaink bűneiért.
* Honnan kell kiinduljon az engesztelés? Tőlem, családomból, közösségemből.
* Mi Jézus, Mária és követőik akarata? Az, hogy minden lélek megmeneküljön, egy lélek se kárhozzon el.
* Kikért kell engesztelni? A hitetlenekért, közömbösekért, megátalkodottakért, azokért akik Isten nélkül, Isten és emberek ellen élnek. (X parancsolat nélkül, VII szentség nélkül; VII főbűnben)
* Ki engeszteljen? Mindenki, kivétel nélkül, aki elfogadja az Égiek meghívását.
* Hol engeszteljünk közösen? Lehet Templomban, Plébánián, magánházakban, a természetben,… A napot, az együtt eltöltött időt, a közösség határozza meg.
* Mi a következménye az engesztelésnek? Szentté válunk és a lelkek megmenekülnek.
Mit vár tőlünk a mennyei Atya a kilencedek alatt (1-9)?Az Atya tiszteletben tartja mindenkinek a szabadságát. Senkit nem kötelez, csak meghív a komoly engesztelésre. Amit az Úr kér, ahhoz kegyelmet is ad, ha ebben hiszünk és elfogadjuk. Aki engedelmeskedik az Úrnak, az eredményt megtapasztalja bármilyen személyes vagy családi problémája van.
Kikért és hogyan engeszteljünk? A mennyei Atya Akarata szerint:
==> Októberben: önmagunkért, lelki és fizikai családunkért.
==> Novemberben: a tisztítótűzben szenvedő lelkekért.
==> Decemberben: minden emberért. Jézusunk mindenkiért megszületett, meghalt és feltámadt. Ő mindenkit hazavár az Égbe. Felelősek vagyunk minden teremtményért.
* Több imát vár egyénileg és közösségileg is tőlünk az Úr.
– Kéri, naponta végezzük el a szabadító imát. “Aki kér, az kap…”. “Ez a fajta nem űzhető ki máskép, csak imával és böjttel”.
– Kéri a Rózsafüzért, amely a “Mennyország kulcsa”.
– Elvárja a gyakori szentáldozást. “Aki issza az Én Véremet, annak örök élete van”.
– Csütörtökön legalább fél órás szentségimádásra hív. “Itt a Mester, hív téged”.
* Komolyabb, konkrét böjtöt is vár az Úr.
– Naponta, a kilenced alatt, délig legyen teljes böjtünk.
– Legyenek: hús, TV, szeszes ital – mentesek ezek a napok.
* Elsősorban ne várjuk a segítséget, hanem adjunk. “Nagyobb boldogság adni, mint kapni”.
* Ha szükséges, a havi gyónás ne maradjon el. “Ha megvalljuk bűneinket Isten megbocsátja”.
* Olvassuk naponta a Szentírást, éljük és beszéljünk róla. “Vedd és olvasd”
* Tanuljuk meg rendszeresen használni a szentelményeket:
– a szentelt gyertyát minden imánál gyújtsuk meg.
– a szentelt vízből, ihatunk legalább három kortyot; kívül kereszt alakban kenjük meg: a homlokunkat, szemünket, fülünket, szánkat, kezünket, szívünket, mondva: “Bocsáss meg Uram”. A kilenced alatt, naponta szenteljük meg a szobánkat, házunkat.
Mit vár tőlünk a mennyei Atya a kilenced után: hétfőn, szerdán és pénteken?
* végezzük a szabadító imát. “Isten erős Szabadítót támasztott nekünk”.
* böjtöljünk TV, hús, szeszes ital mentesen. “Keresztelő János mámorító italt nem fog inni”.
* menjünk a szentmisére, áldozzunk. “nem ihatjátok az Úr meg a Sátán kelyhét”
* használjuk a szentelményeket (szentelt gyertya, szentelt víz). “Aki először lépett a vízbe, az meggyógyult”.
N.B.
* időtizedet vár tőlünk az Úr. “Mindenből tizedet adok”.
* hozzunk minél több áldozatot okosan, egységben. “Örömest hozok áldozatot a lelketekért”.
* minden fizikai – lelki szenvedést szótlanul viseljünk el és ajánljuk fel. “Örömmel szenvedek értetek”.
Kéri a Szűzanya: “A kilenced alatt és a böjti napokon kapcsoljátok ki a televíziót. Így lesz bőségesen időtök: imádságra, természetfölötti töltekezésre és lelki beszélgetésre. Ne engedjétek, hogy a Gonosz a televízión keresztül súlyos lelki károkat okozzon nektek, deformálva az életeteket, családotokat. Tudnotok kell, majdnem 24 órán keresztül a Démon katekézise van a TV-ben. A televízió legtöbb adása igazi agymosást végez, szétszórttá, lustává, Isten nélkülivé és Isten ellenessé akar tenni benneteket. Ezért kérem kapcsoljátok ki a televíziót és kapcsoljátok be nagyon komolyan a lelki programot”. Októberi házi feladat:
“JÓ ATYÁM! MINDAZT, AMI NEHÉZ, ÖRÖMMEL VÁLLALOM: ÖNMAGAMÉRT, LELKI ÉS FIZIKAI CSALÁDOM MEGMENEKÜLÉSÉÉRT”