Süddeutsche Zeitung
A liberális napilap ismerteti a német Szövetségi Statisztikai Hivatal, a berlini Tudományos Központ és más intézmények által szerdán nyilvánosságra hozott jelentést, amely a német lakosság szociális helyzetét elemzi, és megállapítja: a „gazdagok és szegények” közötti jövedelmi olló egyre inkább szétnyílik. A zárójelentés igazolja más tudományos vizsgálatok eredményét: kétségtelen, hogy a lakosság különböző rétegei között mélyül a szociális szakadék.
A tanulmány szerint 2001 és 2006 között csak csekély mértékben nőtt a reáljövedelem Németországban. Míg 2001-ben egy háztartásra 1392 euró jutott, addig ugyanez 2006-ra csupán 1413 euró lett. Természetesen az adat semmit nem árul el arról, hogy a jövedelmek hogyan oszlanak meg az átlagot tekintve. Itt is megfigyelhető a „gazdagok” javára való eltolódás: 1997-ben a lakosság legszegényebb 20 %-a még a magánháztartások havi jövedelmeinek 10,1 %-ával rendelkezett; ugyanez az adat 2006-ban már csak 9,3 % volt. Ezzel egyidejűleg megfigyelhető, hogy a legtehetősebbek részesedése az összjövedelemből kilenc év alatt 20 %-kal nőtt.
A tanulmány a középrétegek zsugorodásáról beszél, és megállapítja, hogy a növekvő egyenlőtlenség az utóbbi években nem „az állami elosztás szerkezetéből” adódott. Az a kockázat, hogy a legalsó rétegekben szociálisan végleg megragadjon valaki, nőtt, viszont új szegénység létrejöttéről még nem lehet beszélni.
Nyugtalanító adat viszont, hogy a jövedelem-eloszlásban is érvényesül a növekvő kelet-nyugati diszkrepancia. 2001-ben a kelet-német lakosságnak még csak 15,1 %-a élt a létminimumon, míg 2006-ra ez a szám 22,7 %-ra ugrott. Ezek a tendenciák kihatnak a lakosságnak a demokrácia szociális szabályzó- funkciójával kapcsolatos bizalmára is. A cikk figyelmeztet: az adatok tükrében nyilvánvaló, hogy a társadalomban mindinkább felhalmozódó konfliktusanyag, kilátástalanság és lemaradásérzet egyre nagyobb veszélybe sodorhatja a demokrácia intézményrendszerét.

http://www.sueddeutsche.de/politik/945/344785/text/