“A gonosz diadalához csak annyi kell, hogy a jók tétlenek maradjanak.”

(Edmund Burke)

És most egy levél, amit Dr Hammer írt a világfőrabbinak

a Rákkal kapcsolatban


Dr. Hamer 1986. június 22-én kelt levele a világfőrabbinak,

Menachem Mendel Schneerson-nak
Dr. med. Ryke Geerd Hamer
Sülzburgstr. 29, 5000 Köln 4
1986. június 22.
Dr. med. Menachem Mendel Schneerson főrabbi úrnak
770 Eastern Parkway Brooklyn, New York 11213


Igen tisztelt Főrabbi Úr!

Ahogyan azt nekem Denoun rabbi elmondta, Ön a világ minden zsidójának
legfelsőbb szellemi vezetője. Jelenleg Ön a világ összes szabadkőműves
páholyának spirituális vezetője is, akik mindannyian Cion
templomának (= új világrend = világköztársaság = világdiktatúra – a
ford.) felépítésén dolgoznak. Ön orvos is, és nagyon jól beszél
németül. Ezért címzem a levelemet Önnek.

Amennyire örültem annak, hogy Ön elolvasta a könyvem a Rák a lélek
betegsége, rövidzárlat az agyban,
szervezetünk számítógépében, és
nyilvánvalóan meg is értette azt, hiszen már ki is adta a
rendelkezést, hogy az Önök minden zsidó páciensét ezek szerint
kezeljék
; annyira csalódott vagyok, hogy még mindig nem adta ki
páholyainak a rendelkezést, hogy a nem-zsidó páciensekre vonatkozóan a
Rák Vastörvényének (Új Orvostudomány) bojkottját feloldja. Kérem, ne
mondja azt, hogy nem mi voltunk!, mert mindenről tudomásom van.

Az elmúlt öt évben (1981-86) az Ön szabadkőműves páholyai követték el
az emberiség történelmének legborzasztóbb bűncselekményét azzal, hogy
bojkottálták a Rák Vastörvénye felfedezését (az Új Medicina
nyilvánosságra hozatalát, alkalmazásának bevezetését – a ford.).
Több
százmillió ember számára ez a kínkeserves halál(ra kezelésé)t
jelentette
.
A szabadkőműves páholyok és Izrael, melynek szolgálatában
az összes szabadkőműves páholy tevékenykedik, és építi Cion
Templomát, együttesen viselik az összes felelősséget és a kollektív
bűnösséget az emberi történelem legcsúnyább bűncselekményéért. A
feleségem is a bojkott-terror áldozata lett. A családomat évek óta
szisztematikusan terrorizálják. Eddig négyszer kíséreltek meg ellenem
merényletet.

Igen tisztelt Főrabbi Úr, Ön a világ legjobban informált embere,
gondolom én. Ön azt is pontosan tudja, hogy minden szó, amit leírtam
Önnek, igaz. Cion Temploma, amin az Ön páholytestvérei dolgoznak, öt
éve Izrael Auschwitzévé vált (a világot Izrael Auschwitzévé tette),
amibe Izrael saját magát manőverezte bele. Szerintem az Önök által
elkövetett bűncselekmény meghaladja az emberi elme képzelőerejét.
Akkor is, ha a páholytestvérek a Talmud kettős morálja szerint
dolgoznak, korábban el sem tudtam volna képzelni, hogy emberek képesek
lehetnének ilyen borzasztó, kegyetlen, óriási bűncselekményre.

Főrabbi Úr, akár beismeri, akár nem, a történelem majd igazol. A
bűncselekmény minden nappal egyre csak növekszik. Ez után a levél után
Önnek nem marad több lehetősége hallgatni, mert ez a levél a világban
nem fog eltűnni. (Hamer doktor ezt a levelet ezután minden könyvének
mellékletébe beletette eredetiben.) A betegeimért kérem Önt: adja ki
végre a páholyainak, hogy a Rák összefüggéseinek felfedezése ellen
folytatott bojkottot feltétel nélkül oldják fel. (Magyarán hozzák
nyilvánosságra az Új Orvostudományt!
– a ford.) Minden rabbi követni
fogja rendelkezését innen New Yorkig; minekutána Ön, mint orvos
meggyőződött arról, hogy a Rák Vastörvénye a rák kialakulásának
jelenségét hűen leírja.

Naponta jönnek hozzám rabbik és páholymesterek, vagy azok küldöncei,
hogy valamiféle feltételekről tárgyaljanak velem, melyek betartásával
a bojkottot meg lehetne szüntetni. De már megbocsásson, azt nem lehet
feltételekhez kötni, hogy abbahagyják, hogy embereket továbbra is
halálra kínozzanak (rákkezelés, rákgyógyítás címén – a ford.)!

Tisztelt Főrabbi Úr, ha a cionizmust ilyen áron – az emberiség
legnagyobb bűncselekményével – kell megvalósítani, az az egész
emberiség számára szégyen. Dobja el a Talmudját a kettős morállal
együtt, mert nem bizonyult igaznak. Haldokló pácienseim érdekében
térden állva kérem Önt, legyen Önben emberi együttérzés, ne kínozzák
pácienseinket, mint ahogy nem kínozzák a zsidó pácienseket.
Csak ez az
együttérzés enyhítheti e borzalmas bűncselekmény súlyát. Kérem,
azonnal adja ki a rendelkezést, szüntessék meg a bojkottot, hogy a
haldokló pácienseket is meg tudjuk menteni!

Annak reményében, hogy felelősségével és annak minden következményével
tisztában van, és ebben a felelősségben a helyes döntést fogja hozni,
maradok tisztelettel:

Dr. med. Ryke Geerd Hamer

És most következik

Egy konferencia jegyzőkönyve, amelyet Erik Bryn Tvedt jogász
hivatalában tartottak, 2008. december 17-én

Résztvevők: Erika Pilhar, Olívia Pilhar, Ing. Helmut Pilhar, Vera
Rechenberg, Arina Lohse, Dr. Esra Iwan Götz főrabbi, Bona García
Ortin, Dr. Ryke Geerd Hamer

A konferencia résztvevői azért találkoztak, mert aggodalmukat fejezik
ki abból a szempontból, hogy csak Németországban minden nap 1500
embert kezelnek halálra kemoterápiával és morfiummal. Az Új
Orvostudomány segítségével szinte mindegyikük túlélhetné.

(Magyarországon ez napi 400 ember, amiből legalább 200 gyermek!) A
konferenciának ez az állapot a témája, melynek következtében eddig
több mint 20 millió nem-zsidó páciens halt meg, csak Németországban!


A konferencia résztvevői megállapították:

1. Az Új Orvostudományt (GNM) 27 éve fedezték fel, és azóta ismerik.
Körülbelül 27 éve – a világfőrabbi Menachem Mendel Schneerson egyik
Talmud-cikke alapján – a világ összes rabbiját kötelezték arra, hogy
gondoskodjanak róla, hogy minden zsidó vallású pácienst a Germán Új
Medicinával (korábban Új Orvostudomány) kezeljenek. Ennek a terápiának
98%-os a túlélési aránya.

2. A borzasztó az volt, amit Dr. Esra Iwan Götz főrabbi is megerősít,
hogy ugyanazon Talmud-cikk szerint a nem-zsidó páciensek számára el
kell lehetetleníteni, hogy a Germán Új Medicina szerinti kezelést
kapjanak. Egyszerűen felfoghatatlan, hogy – Dr. Esra Iwan Götz szerint
is – nemcsak tudta minden zsidó rabbi, hogy az Új Orvostudomány igaz
és helytálló, és gondoskodtak róla, hogy egyetlen egy zsidó pácienst
se kezeljenek kemoterápiával és morfiummal; hanem minden zsidó
professzor, beleértve az onkológusokat is, akik a többség, egyidejűleg
kétféle kezelést végeztek: a zsidó páciensek kezelését és a nem-zsidó
páciensek félrekezelését.

3. Amit Dr. Esra Iwan Götz főrabbi is megerősít, hogy az Új
Orvostudomány bojkottja nem tudatlanság, nem félreértés, nem ismeretek
vagy információk hiánya, hanem célirányos, megtervezett és világméretű
népirtás, tömeggyilkosság.

4. Ezen irtózatos bűncselekmény következtében az elmúlt 27 évben,
számítások szerint, több mint 2 milliárd ember halt meg. A konferencia
résztvevői szükségesnek tartják, hogy sürgősen és haladéktalanul
tájékoztassák a nyilvánosságot, hívják rá fel a közfigyelmet,
és
utaljanak erre az emberiségellenes bűncselekményre.
A zsidók között is
vannak olyan irányzatok, mint a PROGRESSZÍV JUDAIZMUS VILÁGUNIÓ,
amihez maga Dr. Esra Iwan Götz főrabbi is tartozik, akik nem tudnak
ezzel a bűncselekménnyel azonosulni. Ezen okból felszólítunk minden
becsületes embert, hogy vesse be magát azért, és vegyen részt abban,
hogy ennek a bűncselekménynek véget vessünk, hogy minden nem-zsidó
páciens is hozzájusson az Új Orvostudomány szerinti kezeléshez.

Dr. Esra Iwan Götz főrabbival együtt felszólítunk minden rabbit, és
főleg az orvosi területen tevékenykedő onkológust: Állítsátok meg e
bűncselekményt, és fejezzétek be a nem-zsidó páciensek világméretű
tömeggyilkosságát!


Sandefjord, 2008. december 17.

Aláírók: Erika Pilhar, Olívia Pilhar, Ing. Helmut Pilhar, Vera
Rechenberg, Arina Lohse, Bona García Ortin, Dr. Esra Iwan Götz
főrabbi, Dr. Ryke Geerd Hamer

A konferencián résztvevők aláírásának hitelességét Erik Bryn Tvedt
jogász hivatalában megerősítették.


http://hungarianrealnews.com/news.php?readmore=353&c_start=0