2009. július 2.
„Drága gyermekek! Hívlak benneteket, mert szükségem van rátok. Szükségem van olyan szívekre, akik készek a mérhetetlen szeretetre. Olyan szívekre, amelyeket nem nehezítenek el a hiábavalóságok. Szívekre, amelyek készek úgy szeretni, ahogyan Fiam szeretett, akik készek feláldozni magukat, ahogyan Fiam feláldozta magát. Szükségem van rátok. Ahhoz, hogy velem jöjjetek; bocsássatok meg önmagatoknak, bocsássatok meg másoknak, és imádjátok Fiamat! Imádjátok Őt azokért is, akik nem ismerik és nem szeretik Őt. Ezért van szükségem rátok, és ezért hívlak benneteket. Köszönöm nektek.”
2009. július 25.
“Drága gyermekek! Ez az idő legyen számotokra az imádság ideje. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”