Egy híres prédikátor mondta el, hogy egyszer sztrájk volt a városában. A munkások lakásokba törtek be és otthonokat romboltak szét. Egy napon egy olyan házat fenyegetett lázadásuk, ahol az emeleten egy tagbaszakadt cipész dolgozott, és a földszinten kis testvére játszott. A kisfiú félt, hogy betörik az ajtót. Fölment a lépcsőn és hívta a bátyját: “Tom, Tom, jönnek és betörik az ajtót. Siess, gyere le!” Az erős Tom lement, nekitámasztotta hátát az ajtónak és így szólt: “Nos, öcsi, menj és folytasd a játékodat. Senki nem képes betörni ezt az ajtót, ha Tom nekiveti a hátát.” A prédikátor így folytatta: “Az ördög gyakran visszatér a házamhoz, és félek tőle, amikor odajön, és azt kiabálja, hogy erőszakkal betör hozzám. Odamegyek a mennybemenetel létrájához és felkiáltok: ‘Krisztus, Krisztus, erősebb vagy, mint a fegyveres ember, sietve jöjj le. Az ördög be akar hozzám törni.’ Erre lejön, mint valami villámlás, nekiveti magát szívem ajtajának, és az egész pokol sem képes az ajtót betörni.”