Itt kérte először a Szűzanya, hogy üzeneteit terjesszük “modern eszközeinkkel, minél hatékonyabban”. Nagy valószínűséggel ezek azok az évek, amelyeket az amszterdami ( “Minden Népek Asszonya”) üzenetekben csak szimbolikus számokkal jelzett ( “52,53,54” ).
(Olyan rövid ima,- de annál nagyobb jelentőségű,- alig egy perc; tehát érdemes megtanulni, és naponta mondani. )
„Ez az idő a mi időnk!”
Attól kezdve, hogy Mária szabad akaratával igent mondott az Atyának, már többé nemcsak „Mária”volt, hanem Istenanyává, és Minden Népek Anyjává is vált ( Lk.1:38).   A Kálvárián pedig a Kereszt megszentelődésével együtt lett Ő Társ – Megváltó, valamint Minden Kegyelem Közvetítője, és Szószóló.
Ebben a minőségében (Társmegváltó, Közbenjáró és Szószóló) adta 1830-tól a Csodás Érem kegyelmeit,és jövendölte meg 1917-ben Fatimában Szeplőtelen Szíve győzelmét , majd 1945-ben Amszterdamban,  Minden Népek Asszonyaként kinyilvánította a Társmegváltó, Közbenjáró és Szószóló dogma szükségességét.
Ezen dogma kihirdetése azért kell, hogy az Ő  Szeplőtelen Szíve Diadalához szükséges összes kegyelmet kieszközölhesse , amelyen keresztül megvalósulhat a legszentebb Szentháromság méltó dicsőítését megvalósító Szent Fia – Jézus Krisztus – Szent Szívének eucharisztikus Királysága .
Ennek eszköze a Minden Népek Asszonya ima! Mondjuk ezt az imát naponta Mennyei Atyánknak a Dogmáért, és a Szeplőtelen Szív Győzelméért „hegyeket megmozdító hittel”(Mt.17:20) !   
                      
Urunk, Jézus Krisztus, az Atyának Fia, most küldd el Lelkedet a Földre. A Szentlélek lakjék minden nép szívében, hogy megmeneküljenek a romlástól, a csapásoktól, és a háborútól.
A „Minden Népek Asszonya”, Aki egykor Mária volt, legyen a mi Szószólónk. Ámen
   
„Az Asszony itt áll előtted a mai időkben, mint társmegváltó, közbenjáró és szószóló. Jól értsd meg a következő szavakat:
A MINDEN NÉPEK ASSZONYÁNAK szabadságában áll, hogy a világ minden népének, akik őt arra kérik, kegyelmet, megváltást és békét ajándékozzon, és ezt meg is fogja tenni. Nektek azonban mindnyájatoknak el kell vinnetek az egész világra  MINDEN NÉPEK ASSZONYÁT . A MINDEN NÉPEK ASSZONYÁNAK jele csak később válik láthatóvá az egész világon. Értsétek meg jól: Hamis hatalmak fognak megbukni!”
(Ida Peerdemannak adott üzenet Amszterdam,1952.február 17./ 39. jelenés)
„A MINDEN NÉPEK ASSZONYA ezennel megígéri, hogy azok, akik imádkoznak, meghallgatást nyernek az Atya , a Fiú és a Szentlélek akarata szerint. Ezt az imádságot a világ megmentésül kapta. Ez az imádság a világ megtérését szolgálja. Mondjátok ezt az imát, bármit tesztek! Ennek az imádságnak el kell terjednie a templomokban, és modern eszközeitek által!
A világ népeinek meg kell tanulniuk, hogy mint szószólót kérjék a MINDEN NÉPEK ASSZONYÁT, aki egykor Mária volt, hogy a világ megmeneküljön a romlástól, csapásoktól és háborútól.
Mondd meg ezt teológusaitoknak! Ez az idő a mi időnk, jöjj ez elé a kép elé, és kérj!”
(Üzenet Ida Peerdemannak Amszterdam,1951.december 31./ 38. jelenés)