Mindenható Isten!
Én szegény nyomorult szolgád irgalmad ajtaján zörgetek és imádságomnak a meghallgatását kérem tőled. Tudom, hogy szabados vagy mindenekkel és velem is azt cselekszel, amit akarsz. Bölcsességed tudja csak, miért kellett nekem is, egykor vitéz harcosból ilyen beteggé lennem s az ellenséget űző fegyver helyett gyámolító botot venni kezembe? Elmém nem tudja áttekinteni bölcsességednek útait, csak hiszem még most is, hogy javamra cselekszel mindeneket.
Kérlek Uram! Ne hagyj el most, mikor erőtlenné lettem a küzdésre és gondoskodj az én mindennapi kenyeremről, mert az én elnyomorodott testem nem képes annak megszerzésére.
Ihlesd meg lelkeddel az emberek szívét, hogy el ne hagyjanak engemet, aki mindenemet adtam érettök. Keresztem könnyebb lesz így, ha testvéreim lesznek ők annak hordozásában és nem engednek engem és családomat a szükölködéssel harcolni.
Benned bíztam Atyám én eddigelé és mindég megsegítettél. Szent hittel s nagy bizalommal bízik benned a te szolgád és hiszi, hogy nem hagyod el, hanem karjaidra veszed és eltartod őt. Ámen.

Szolnoky Gerzson református lelkipásztorHáborús idők imádságos könyve hadbavonultak és azok családjai számára, 1916