Igen. Feltehetően az lesz.

A Vezető a mozgalom új stratégiájának kialakításának megkezdésekor (2001-2002 környékén) már felvázolta a változás feltételezhető időpontját. Akkoriban még szó sem volt sem Nibiruról, sem maja naptárról, sem hasonlókról. Akkoriban ennek az időpont megjelölésnek sokkal inkább spirituális háttere volt, mint valós politikai, vagy gazdasági vonatkozású. Egy általunk nagyra becsült, nagy nemzetközi tiszteletnek is örvendő külföldi “üzenet-közvetítő” asszony üzenetet küldött a Vezetőnek, hogy 2012-re várja a változást, és annak az ő szervezete lesz az egyik kulcsa, mindezt teljesen ismeretlenül.
Később, nagyjából 2006-2007 táján már látható volt, hogy a politikai folyamatok lassú érése ezt az időpontot alátámasztja. A 2006-os eseményekben való tisztánlátásban, és a jól eltervezett provokáció elkerülésében ez a felvázolt, már gazdasági, politikai elemzésekkel alátámasztott stratégia segített. Meglátásaink, elemzéseink úgy belföldi, mint külföldi vonatkozásban rendre bekövetkeztek, sokkal nagyobb pontossággal, mint amelyeket a hazai felmérő, jövőkutató vagy elemző központ nyilvánosságra hozott tanulmányaiban olvashattuk. Az általunk felvázolt, előrevetített történések sora pedig rendre igazolta, hogy jó úton járunk. Nem csak a folyamatok alakulásában, hanem az időpontok vonatkozásában is helyesnek bizonyultak az előrejelzéseink.
2012 a világpolitikai események következtében (a politikai, erkölcsi, kulturális és gazdasági világválság következményeként) egy különleges dátummá vált. Előkerültek azok a hiedelmek, melyek minden kritikus időszakban törvényszerűen jelentkeznek, és ezek szintén ezt a dátumot hivatottak alátámasztani. Emberek nagy sokasága érzi úgy, hogy közel a vég és erre alkot valamilyen elméletet, elméleteket. Nézzük meg melyek a leghíresebbek, és ezek mennyiben különböznek a mi építkezésünktől. 
Nibiru
Nibiru, vagy X bolygó. Ezzel kapcsolatban nagyjából 3-4 éve keletkeztek az első híresebb jóslatok. Persze a Nibiruval már régebb óta foglalkoznak, az első felvetések (akkor még évszámtól függetlenül) a rendszerváltás körüli időben voltak, az akkor kialakult nagy UFÓ-mániával együtt jött be hazánkba. A NASA 1983-ban jelentette be, hogy feltehetően van egy 10. bolygó a naprendszerben, legalábbis a számítások, és megfigyelések ezt támasztják alá. Utána már pillanatokon belül jött az X bolygó elmélete, amit összekötöttek a Maja világvégével. Ezek szerint egy bolygó fog becsapódni a Földbe, ami jóval nagyobb mint egy kósza meteorit. Ez pedig elpusztítja a világot. A Nibiru hívőknek két fő irányvonala alakult ki a későbbiekben. Az egyik várja a világvégét, a katasztrófákat és a becsapódást. A másik, aki az X bolygót összekötötte a sumér vallásban szereplő szárnyas bolygóval, a NIBIRU-val. Így kialakult a hiedelem, miszerint a Nibiru egy gépekkel vezérelt lakott bolygó, vagy űrhajó (amolyan halálcsillagféle a Star Wars-ból). Ezek pedig 3600 évente visszatérnek a földre. Hatalmas változásokat hajtanak végre, legelőször is leigázzák a gonosz államokat, majd hatalmas szelektálást végeznek az emberek között, a rosszakat eltörik, megölik, a jókat hatalomra segítik. Nekik a fejlettségükhöz mérten technikát, tudást adnak, és újra eltávoznak 3600 évre. Van a kettő ötvözete, ahol a bolygó a tömegvonzás miatt hatalmas katasztrófákkal közelíti meg a Földet, cunamik, árvizek, földrengések, utána pedig megjönnek a nibirui UFO-k és elvégzik a munkájukat.
Maja végítélet
A maja végítélet egy dél-amerikai történelmi emlékekkel foglalkozó, “mindenbe mindent belemagyarázó” autodidakta kutató, Deniken találmánya. Ő tárta a világ elé, hogy a maja naptár szerint 2012 12. hó 21-én vége a maja naptárnak. És mivel a maják mindent tudtak előre (valószínűleg a saját kihalásukat is), ezért ez a naptár jóslat biztosan tökéletes. Igaz, hogy a naptárhoz semmiféle jóslat nem tartozik. Ez egy naptár, ami többféle számrendszerben, és többféle rendszerben számolja a napokat. Az igaz, hogy az adott időciklusnak a naptár szerint vége, nagyjából úgy, mint nálunk az évezred vége. Ami nem hozott apokalipszist, csak annyit, hogy 1 helyett kettővel kezdődött a dátum. Viszont ha készítünk egy naptárat, ami 2999-ig naptár, és a 3000 évet már nem írjuk rá, attól még nem valószínű, hogy 2999-ben vége lenne a világnak. Maguk a maják (helybéli indiánok) egyik mai professzora a naptárról tartott előadásán elmondta, hogy a naptárban valóban vannak rejtett évszámok, amelyek általában nagyobb eseményeket jelöltek, és maga az adott szám is ilyen, de ez nem a világvégét jelöli, hanem egy új időszak kezdetét. A maja végítélet tehát nem igazi végítélet, hanem egy naptári időszak vége.
Pólusváltás
A Föld északi és déli pólusának felcserélődésére felvázolt katasztrófa időszak. A pólusváltás állítólag rendszeres időközönként megtörténik. A katasztrófavárók szerint még a Föld is a feje tetejére állhat (átfordul), és még a forgása is megfordul. Mindezt hatalmas tengeri szökőárak, árvizek, földrengések, földkéreg megcsúszások kísérik. A földmozgásokban milliók halnak meg, illetve összességében milliárdok. A Föld majdnem a lakhatatlan állapotba kerül  átmenetileg, és az itt maradókra sanyarú évtizedek várnak. Az újjáépítés azonban egy új, szebb és jobb, tisztább korszakot fog hozni.
A magasabb szellemi szint tisztító hatása
A világegyetemben valami zűr van. Az tény, mérésekkel alátámasztott dolog, hogy a világegyetem eddig megszokott rezgésszáma növekszik. Először annyit tudtunk, hogy a Föld rezgésszáma (minden anyag rezgés) növekszik, majd később közölték, nem tudni miért, de az egész világegyetem rezgése növekszik, a mérések szerint. Ebből az elméletből nőtt ki a szellemi emelkedés elmélete. E szerint a mai ember egy hatalmas változáson megy keresztül, ami annyit fog eredményezni, hogy az anyagi gondolkodású lény szellemi gondolkodása erősödik, és az anyagi fölé emelkedik. Ezzel egy hatalmas fölemelkedés történik az emberiség életében. Az ember sokkal megfontoltabb, takarékosabb, okosabb lesz, és sokkal inkább a szellemi világ felé fordulás (hit, jóság, erkölcs) fogja jellemezni. A mai konok anyagi gondolkodású népség pedig szépen lassan kihal.
Ufó hit
Ez alapvetően egy külön kategória is. Érintőlegesen csatlakozik a többihez, mert szerintük Jézus is UFO volt, illetve a sumér és dél-amerikai ágazatokhoz is. Az alap elgondolás szintén ezek naptáraihoz tér vissza, mivel lejár egy hatalmas galaktikus időszak 2012-vel. Emiatt a Földön az életet meghonosító idegenek visszatérnek, és rendet tesznek az általuk teremtett, de elzüllött Földön. Eddig ugyanis azért nem tudtak jönni, mert a Föld átmenetileg olyan csillagzónában tartózkodott, ahová a térkapukon keresztül nem lehetett közlekedni, de 2000-ben visszatértünk az átjárható részbe (ezért a rezgésszint emelkedés) és az invázió még ebben az évben lezajlik. Aztán rendet tesznek a világunkban.
Egyházi – keresztény alapú világvége várás
Ebben az esetben inkább a Jelenések Könyvére alapozott világvégéről van szó. A két torony összedőlésével (új Babilon tornyai) már konkrét jelzés történt, utána pedig rövidesen bekövetkezik az Armageddon. Mivel alapvetően Európa keresztény kultúrkör, ennek igen sok híve, követője van. Itt is nagyon sokféle és fajta irányzat működik. Az az egyik leglényegesebb momentum ennek kapcsán, hogy nagyon sok szakadár kör is csatlakozott ehhez az irányzathoz, csak kicsit módosítva, kicsit a megélhetés irányába csúsztatva az egészet. A 2012-es dátum annyiban kapcsolódik ehhez, hogy olyan nagy hírverése van már a 2012 dátumnak, hogy igazából tudat alatt, mint “máshol is megjövendölt” időpont csatlakozott hozzá. Ebben a vonatkozásban szintén hatalmas tartalmi különbségek vannak az irányzatok között.
Ezek a különböző típusú világvége várások gyűjteménye. A lista persze messze sem teljes. Sok esetben pedig ezek összekeverednek, egyikkel magyarázzák a másikat. A sorból alapvetően a keresztény alapú lóg ki, mindjárt kifejtjük miért is. Előtte azonban elmondjuk véleményünket ezekkel kapcsolatban.
Végighaladva ezeken, pár szóval egyenként levonhatunk egy alap következtetést.
A Nibiru kérdése. Ezzel kapcsolatban egy alapvető dolgot vonhatunk le. Számunkra teljességgel mindegy, hogy jön vagy nem. Ha a Föld sorsa, hogy összeütközzön egy hatalmas bolygóval, akkor mi ez ellen semmit nem tudunk tenni. Teljességgel felesleges azon filozofálni, hogy jön vagy nem. Egy a Föld tömegénél tízszer nagyobb tömeggel való összeütközésben a bolygó amúgy is darabjaira fog szétszakadni. Amennyiben UFO-k jönnének, hogy elpusztítsák a gonoszokat, szintén nem kell foglalkoznunk vele, mivel a technikájuk ezerszer fejlettebb lenne a miénknél. És mivel nem vagyunk gonoszok, semmi dolgunk velük. Szintén érdektelen. A maja végítélet kérdése sem tisztázott. Mivel semmilyen kiegészítés, hozzáfűzés nincs mellette, akárcsak egy halvány jóslat sem, az egész egy feltételezés. Valamiben hinni kell alapon. A pólusváltás is egy feltételezett dolog. Bármelyik is következne be ezek közül, az olyan globális, az ember ereje felett álló dolog, hogy teljességgel felesleges még csak foglalkozni is vele. Messze meghaladja egy Özönvíz, vagy szökőár mértékét, amire esetleg fel lehetne készülni. A magasabb szellemi szintre kerülés is egy ember felett álló dolog. Azt, hogy változik, vagy nem változik a rezgése az univerzumnak, egyáltalán nem tudjuk befolyásolni. Még csak ráhatásunk sincs. Akár az UFO, bármelyik változatot is nézzük, valamennyi olyan mértékben áll az ember befolyásoló lehetőségei felett, hogy teljességgel felesleges foglalkozni vele, jön-e a Nibiru vagy nem. Ha jön, hát hadd jöjjön.
Viszont valamennyi elgondolásnak van egy alapvető közös tulajdonsága. Maximális tétlenségre sarkalja az embert. Azok a többre érdemes emberek, akik ezekbe a csodavárásokba vetik a hitüket ismételten abba a hibába esnek, hogy mástól várják a megoldásokat. A megoldásokat nem a Nibirukban, az UFÓ-kban kell keresni. Ezek akár jönnek, akár nem, a megoldásokat magunkban kell keresni. Mert a másik oldal dolgozik megállás nélkül. Őket nem érdekli, hogy jön-e akármi. Ők magukra alapoznak, és ténykednek megállás nélkül. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy az ilyen álhírek vagy inkább álhitek éppen az ő termékeik. Odadobva valami félelmet, rettegést, valami foghatatlant és felesleges agyszüleményt, hogy kitöltse életünkben azt a helyet, amit a hitnek kellene elfoglalni. Gumicsontot, vitatkozást, félelmet adva helyette.
A keresztény hiten alapuló világvége várás éppen ezért lóg ki a sorból. Csak éppen felesleges számolni vele. Ugyanis ahogy azt Jézus mondotta, senki sem ismeri sem a napot, sem az órát. Mert nem kell ismerni. Egyszerűen úgy kell élni, hogy bármelyik pillanatban ér utol, készen állj rá, hogy az Úr színe elé járulj. Mellesleg naponta több tízezer embernek jön el a világvége. Mert aki meghal, annak teljesen mindegy, hogy azért kell mennie, mert karambolozott, vagy a fejére pottyant egy kisbolygó. Mennie kell. Egyszer pedig mindenkinek eljön az utolsó nap. A keresztényi hit Armageddonja különben is sokkal inkább a jók és rosszak utolsó nagy harcáról szól, mint csodavárásról. Ahol éppen az a lényeg, hogy mindenkinek a cselekvésben merül ki a bizonyosság. Vagy ide állsz, vagy oda. Mindenkinek döntenie kell, és színt kell vallani. Ebben az értelemben pedig sokkal több mint csodavárás, éppen hogy a feszült és tudatos felkészülés, a tudat kitisztulásának, a rendezett közösség és az abból meríthető erő küzdelme az álhitekkel, zűrzavarral, gonoszsággal. Ez a fajta várakozás nem megbénít, hanem cselekvésre, küzdelemre sarkall. Ezt tehát csak támogatni tudjuk.
Ettől függetlenül mi azon a véleményen vagyunk, hogy minden tőlünk telhetőt itt és most kell megtenni. Munkánkban az sem befolyásolna, ha tudnánk, hogy jön valami. Mert a cselekvést sohasem cserélhetjük le a tétlenségre. Ha az utolsó emberek vagyunk egy süllyedő hajón, akkor is dolgozni kell, és keresni a megoldást, a kivezető utat. Ha pedig összeomlik körülöttünk a világ, és túléljük, mindent meg kell tenni a maradék megmentéséért, az újjáépítésért. Hitünk arra ösztönöz, hogy a bencés szerzetesek jelszavával éljünk, ami azt mondja: Úgy dolgozz, mintha örökké élnél, és úgy imádkozz, mintha halálod óráján lennél (dolgozz és imádkozz). Ezért elvetünk minden olyan irányzatot, ami álhitet, téves felfogásokat, vagy akár tétlenséget okoz. Hitünk csak az Úr Jézus Krisztus hite, ezt követjük, és nemzetünk szeretete vezérel.

Kemény Gábor