Imádság, szolidaritás, böjt – az idei nagyböjti időben sok európai városnak ezek a közös jellemzői. A La Croix francia napilap egyik cikke ezeket a kezdeményezéseket mutatja be.
Rómában előadásokat, közös Biblia-olvasást, koncerteket tartanak, és néhány templom hosszabb ideig tart nyitva. Az ír egyházban bűnbánati és kiengesztelődési napokat szerveznek. Február 24-én Elphinben papok, szerzetesek és világiak gyűltek össze a székesegyházban 24 órás folyamatos imádságra és szentségimádásra.
Lengyelországban, ahol a lakosság 90 százaléka katolikus, a tízezerötszáz plébánián a nagyböjtben nagyon meghatározó a pénteki keresztút, valamint a 3–5 napos lelkigyakorlatok. Az iskolákban – az állami és magániskolákban egyaránt – időszakos vallásoktatást szerveznek. Lengyel szokás szerint a plébánosok hívják a híveket, hogy vigyék el megáldani a húsvéti ebéd hozzávalóit. Sok helyen színpadon jelenítik meg Krisztus passióját, amire igen sokan elmennek. Tavaly Poznanban 100 ezren nézték meg a színre vitt passiót, melyet 200 színész adott elő.
Németországban a szolidaritásra buzdítás jellemzi a nagyböjti időszakot. A katolikus egyház ebben a negyven napban általában a déli országok megsegítésére gyűjt adományokat. A Misereor nevű, fejlődést támogató katolikus bizottság több mint 30 éve jótékonysági vásárt rendez naptárakból, valamint országos gyűjtést tart a virágvasárnapot megelőző vasárnap. Böjt-kezdeményezések is indulnak, nemcsak a táplálkozás, hanem a kényelem terén is, például az autó és mobiltelefon használatára vonatkozóan. 
Nagyon aktív a Lisszaboni Patriarkátus is: február 23-tól április 15-ig, húsvét második vasárnapjáig katekézis-sorozatot és Biblia-olvasást szervez. Virágvasárnap pedig, ami egybeesik az egyházmegyei ifjúsági nappal, a fővárosba hívja a fiatalokat ifjúsági találkozóra.

A La Croix végül emlékeztet, hogy hamvazószerdával elindult az új evangelizációt szolgáló  nagyvárosok missziója, amelybe egyidejűleg 12 nagyváros, illetve egyházmegye kapcsolódik be: Barcelona, Esztergom-Budapest, Mechelen-Bruxelles, Dublin, Köln, Lisszabon, Liverpool, Párizs, Torinó, Varsó, Bécs, Zágráb.

Magyar Kurír

Együtt az Úrral tizenkét város missziójában

Március 9-én és március 25-én a Szent István-bazilikában Erdő Péter bíboros vezetésével bűnbánati liturgia, gyóntatás, keresztúti ájtatosság és főpapi szentmise lesz, a nagyvárosok evangelizációja program részeként.
Az Új Evangelizáció Pápai Tanácsa XVI. Benedek pápa szándéka szerint meghirdette a nagyvárosok missziója nevet viselő evangelizációs programot, amelyben tizenkét európai város vesz részt: Barcelona, Lisszabon, Párizs, Brüsszel, Frankfurt, Bécs, Varsó, Torino, Zágráb, Liverpool, Dublin, Budapest.
A nagyvárosok missziója programban Budapest és az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye plébániái vesznek részt. Az evangelizációs programot Erdő Péter bíboros hagyta jóvá.
Marik József missziós referens meghívólevele:
Ünnepre hívlak Benneteket!
2012. március 9-én és március 25-én a Szent István-bazilikában Erdő Péter bíboros vezetésével bűnbánati liturgia, gyóntatás, keresztúti ájtatosság és főpapi szentmise lesz.
Az Új Evangelizáció Pápai Tanácsát 2010-ben azért hozta létre Őszentsége XVI. Benedek pápa, hogy előmozdítsa a megújult evangelizációt a hagyományosan keresztény országokban, amelyekben „a társadalom folyamatos szekularizációja és az Isten iránti érzék megfogyatkozása” tapasztalható.
Mostani programunk kapcsolódik az Új Evangelizáció Pápai Tanácsa által meghirdetett „Metropoliszok evangelizációja” kezdeményezéshez.
Azokat hívjuk, akik már megtapasztaltak valamit a közös evangelizációs munkából, de azokat is várjuk, akik még csak vágynak erre. A missziót mindig magunkon kell kezdeni. Ezért kell a gyóntatás, a bűnbánati liturgia, a keresztút, ezért hívunk most mindenkit egy bensőséges együttlétre. Újra szeretnénk megtapasztalni az egységnek azt a csodáját, amikor a plébániai közösségek, és Egyházunk vezetői együtt mutatják fel az ÖRÖMHÍRT Jézus Krisztus keresztáldozatának ünneplésében. Az Örömhírt, hogy van szabadulás a bűn rabságából. Ezt akkor tudjuk hitelesen átadni, ha mi már megtapasztaltuk saját megváltásunk és szabadulásunk örömét.
Az „Új evangelizáció” sikere az egyes emberek szívében fog megszületni! Szeretném mindnyájunkban megerősíteni VI. Pál pápa gondolatát: „Az Egyháznak nem a legfontosabb feladata az evangelizáció. Hanem az EGYETLEN!!!”


dr. Marik József missziós referens

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye/Magyar Kurír