Egyházamnak bíznia kell Bennem. El kell távolítaniuk a félelem és a kétség bilincseit, és meg kell engedniük Nekem, hogy megismertessem Magamat
2012. június 28. csütörtök, 15:00
Drága szeretett leányom, tudni kell azt, hogy megnövekedett a száma azoknak, akik azt vallják, hogy prófétákként az Én Nevemben jönnek, de mégsem a Mennyország nyelvén beszélnek.
Ezek közül a lelkek közül, oly sokan megfertőződtek a bukott angyalok által, és gondosan felépítetten beszélnek, de szerető hangon, elvárván tőletek, hogy Szent Hangomra emlékeztessen benneteket.
Ó, mennyire becsapják most szegény hűséges követőimet, és mennyire össze lesznek zavarodva! Kiben lehet megbízni? Kit lehet követni? Kiben lehet hinni?
Nem megmondtam, hogy sokan jönnek majd az Én Nevemben, de kevesen fognak az Én Hangommal beszélni?
Jelenleg, húsznál is kevesebben vannak azok, akik engedélyt kaptak arra, hogy megosszák Isten Szavát a világgal, és ez magában foglalja azokat is, akik Szeretett Édesanyámtól kapják az égből jövő Isteni üzeneteket.
Sok további látnok is jelen van a világban, de ezek küldetései különbözők.
Szerepük a napi imák egyikében is megnyilvánulhat, hogy segítsenek az emberiség megmentésében, vagy egyik szenvedésük által, melyet ajándékként ajánlanak fel, hogy megmentsék a lelkeket a Sátántól. Az ilyen készséges szenvedés sok ember lelke fölött töri meg a Sátán hatalmát.  
Az Én prófétáim kevesen vannak, és ti az Én igaz Hangom által fogjátok felismerni őket, amely oly módon lobbantja lángra Isten gyermekeinek a szívét és lelkét, amelyet nem lehet figyelmen kívül hagyni.
Üzeneteim részletesek lesznek a világ számára ezekre az időkre, és olyan igazságokat fognak felfedni, amelyek eddig még nem voltak kinyilatkoztatva.
Ezen üzenetek közül, amelyeket most adok, sok azért van, hogy egyszerűen Tanításaimra emlékeztessenek.
Sok üzenet, amelyet most bemutatok nektek, nem más, mint az élet tápláléka, melyet a Keresztes Imahadjárat imáin keresztül adok nektek, hogy Második Eljövetelemkor segítsen lelketek és mások lelkének megmentésében.
A másoknak adott üzenetek közül sok lesz (ehhez) hasonló, de nem lesznek részletesek.
Az ő küldetésük éppen olyan fontos, mivel lelkeket fognak megtéríteni.
Emlékezzetek mindig a következőre: Én azt próbálom megmutatni nektek, hogy mennyire Szeretlek benneteket, és ki szeretném nyilatkoztatni nektek Létezésem Igazságát.
Ennek bizonyítéka nemsokára kiderül végre Isten minden gyermeke számára.
Kérlek, ne harcoljatok egymás között, azáltal, hogy ismereteitekkel a lelki dolgok fölött próbáltok meg túltenni másokon.
Az igazság a következő:
Senki sem ismeri az Igazságot, amely a Pecsét mögé van rejtve a Jelenések Könyvében.
Amint azt már korábban is mondtam nektek, ezeket az Igazság Könyvében lepecsételték, egészen mostanáig, a végidőkig.
Én, Jézus Krisztus, az Isten Báránya, most feltöröm ezeket, hogy felkészítselek benneteket az Új Királyságomra.
Felkészítésül a Szentírást kaptátok, és most meg kell engednetek Nekem, az egész emberiség Királyának, hogy elmondjam az Igazságot arról, ami bekövetkezik.
Ha ezt megteszitek, akkor képes leszek arra, hogy keresztülvezesselek benneteket azon, ami nem lesz más, mint a megtévesztés, az üldöztetés és a gyűlölet aknamezeje.
Engedjétek meg mindnyájan Nekem, beleértve földi Egyházam minden tagját, hogy ezeken az utolsó akadályokon átvigyelek benneteket az Örök Életre.
Egyházamnak bíznia kell Bennem. El kell távolítaniuk a félelem és a kétség bilincseit, és meg kell engedniük Nekem, hogy ezeken az üzeneteken keresztül megismertessem Magamat.
Ismerjétek fel Szeretetemet, annak tiszta és egyszerű formájában.
Az Én szeretetem nem mesterkélt, és nincs elrejtve misztikus szótagokban.
Ez teljesen nyilvánvaló, hogy lássátok, de olyan együttérzéssel van tele, amely a felismerés lángjaként hatol keresztül rajtatok, ha ti ledobjátok a büszkeség és a félelem fegyverzetét.
Ha ezt megteszitek, akkor könnyebb lesz számotokra követnetek Engem, Jézusotokat.
Az első alkalommal, mint Megváltó jöttem el.
Ezen utolsó alkalommal még egyszer eljövök, mint Megváltó. Csakhogy Feladatom még nehezebb ebben az időben.
Az Isten iránti szeretet meghalt a világban. Ez egyszerűen csak pislákol.
Ha Második Eljövetelemre most kerülne sor, akkor csak kevesen mehetnének be a Paradicsomba.
A Nagyfigyelmeztetés, Irgalmasságom ajándéka, mely segíteni fog az emberiség nagy részének megtérésében.
Segítsetek Nekem nyájam felkészítésében. Szükségem van földi Egyházamra, úgyszintén a klérusra és a laikusokra, hogy segítsenek megmenteni Isten minden gyermekét.
Kérlek, fogadjátok el kinyújtott Kezemet, és terjesszétek ki minden nemzetre a Hívásomat.
Gyertek velem, szeretett Jézusotokkal.
Kövessetek Engem ebben az időben.
Ne utasítsatok vissza Engem, ahogyan azt a Farizeusok is tették.
Ez alkalommal fel kell ismernetek a Hangomat.
Most már ismernetek kellene, ahogyan beszélek, hiszen ti a Szentírást kaptátok.
Jézusotok