Vlagyimir Putyin felszólította az orosz kormányt a költségvetési stratégia radikális újjátervezésére, hogy elkerülhessék a világgazdasági válság lecsapódását az orosz gazdaságon. Oroszország jelenleg a nagyarányú nyersanyagexportja miatt gazdaságilag sebezhető, mivel az állami költségvetés túlzott mértékben ki van téve az exportált nyersanyagok világpiaci ár ingadozásának.
Putyin úgy jellemezte a jelenlegi helyzetet, hogy a költségvetés védtelen a külső veszélyekkel szemben, mivel a nyersanyagok piaci ára határozza meg a szociális kiadások mértékét. Az orosz állam eddig céltartalékok képzésével ellensúlyozta az olaj és földgáz világpiaci árának változását, azonban a kormány szakemberei szerint a közeljövőben olyan mértékű áringadozások várhatóak, amelyek már közvetlen hatást gyakorolhatnak az orosz lakosság mindennapjaira. A földgáz és az olaj árának átmeneti, de nagy mértékű csökkenése olyan bevételkiesést jelent az orosz államnak, hogy az rákényszerülhet a szociális kiadások csökkentésére. Ez az általános életszínvonal gyors romlásához vezethet Oroszországban, ezért Putyin felszólította a kormány tagjait, hogy tegyenek meg mindent a probléma áthidalása érdekében, mert a szociális kiadások csökkentését mindenféleképpen el kell kerülni.
Putyin nem a Közel-Kelet térségében zajló háborúk olajkereskedelemre gyakorolt hatásáról beszélt, hanem az olaj- és földgáztartalékok kimerülését megelőző áringadozásokra, melyek elkerülhetetlenné teszik, hogy Oroszország felszámolja az exporttól való függőséget.
Ez egy nagyon jó döntés az orosz kormány részéről, ugyanis ezzel rátapintottak Oroszország elsőszámú gyengepontjára, ami az egyik legfontosabb lehetséges támadási pont lesz, mielőtt a NATO közvetlenül Oroszország ellen fordul. Az átállás kidolgozásához még időben vannak, mert az orosz gazdaság ellen indított átfogó háborúhoz a NATO-nak még szüksége van a világ olajkereskedelmének 40%-át átengedő Hormuzi-szorosra, és több olyan, olaj- és földgáz ipari érdekeltségre, amit a nyugati terjeszkedés számára egyelőre államosítással nehezen hozzáférhetővé tettek (elsősorban a BRICS országokban).
Ha a kormány a lehető legbiztosabb úton akar járni az orosz gazdaság védelmében, nem csak radikálisan másfajta költségvetést fog kidolgozni, hanem kettő, független részre vágja a költségvetést. Egy ilyen kettős költségvetés kidolgozása az egyetlen út Oroszország számára, amivel megvédheti magát a gyarmatosítási kísérletek ellen úgy, hogy közben a belső rend felbomlásának ne legyen társadalmi támogatottsága. Az eurozóna válsága megmutatta az orosz válság jellegét is, ugyanis az elmúlt hónapokban egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy Oroszország nem engedheti meg magának, hogy hagyja felbomlani az eurozónát, ami nemcsak fontos felvásárló piac a számára, de egyenesen az orosz lakosság életszínvonalát határozza meg. Ha csökken az életszínvonal, a kormány támogatottsága is csökken, vagyis ha Oroszország nem vállal aktív szerepet az eurozóna felbomlásának megakadályozásában, azzal a kormány a saját társadalmi támogatottságát rombolja le.
Ezért ha a kormányzat elkötelezett az orosz gazdaság védelmében, akkor egy határozott manőverrel kivonja az olaj- és földgáz érdekeltségeket az állami bevételek közül, mivel ha ezek az állami bevételek forrása maradnak, akkor az állami bevételek bármikor drasztikusan lecsökkenhetnek. Már mutatkoznak jelek arra, hogy az orosz kormány sorban privatizálni fogja a legnagyobb nyersanyagszektor-béli érdekeltségeit, de ezek a vállalatok valójában nem privatizáció áldozatává válnak, hanem kormány-közeli személyek „magántulajdonába” kerülnek, így miközben nem képezik már a költségvetés szerves részét, az állam továbbra is fenn tudja tartani az ellenőrzést a nyersanyagszektor felett. Annak is mutatkoznak már jelei, hogy Oroszország a fegyvereladások felpörgetésével fogja ellensúlyozni a várható bevételkieséseket, ahogy a katonai magánvállalatok is az orosz érdekszféra kiterjesztését teszik lehetővé, miközben az államnak bevételt jelentenek majd. Az orosz kormány számára adott a lehetőség, hogy a nyugati piacmanipulációk ellen a nyugat számára a legkellemetlenebb módon tudja megvédeni magát.
Ennek ellenére az életszínvonal várható csökkenését nem tudják elkerülni, csak akkor, ha a szociális kiadásokat és az államapparátus költségeit mind hazai bevételekből fedezik, az exportból származó bevételek pedig külön költségvetés részét képezik. Az orosz vezetés belelépett a nyugat által kitett medvecsapdába, mikor engedte, hogy a hatalmas exportbevételekből legyenek fedezve a szociális kiadások és így az életminőség a nyugati felvásárló piactól kerüljön függésbe. Most ebben a helyzetben a kormány már nem tehet mást, arra kell törekednie, hogy az eurozóna függése fennmaradjon legalább a földgázexport terén (akkor is, ha ez az árak csökkentésével jár), miközben a nyugatról érkező bevételek ne kerüljenek az államkasszába, hanem az orosz érdek szerint legyenek visszaforgatva nyugatra. A kőolaj-földgáz bevételek nagy részét a manipulációk által mesterségesen leütött árú nyugati vállalatok felvásárlására, és katonai jellegű befektetésekre kell elkülöníteni. Oroszországnak most nem csak katonai, hanem gazdasági protektorátusokra is szüksége van, mert az amerikaiak már a spájzban vannak!
Fenyvesi Áron