“Drága szeretett leányom, a világra vonatkozó Üdvösségtervem az Én Időmben kezdődött el, 2012. december 22 – én. Ez az idő a világban az Én időm, amikor Isten valamennyi gyermekét egybe gyűjtöm, miközben a nagy csata elkezdődik. A nagy megpróbáltatás ezen időszaka egy ideig el fog tartani. A háborúk kiterjednek majd, mígnem a nagy háborút bejelentik; és a világ meg fog változni.”
(2012. december 25. kedd, 19: 20)

“Kérlek titeket, vegyétek tudomásul, amint a háborúk fokozódnak, a gonoszok közül ez ügyben érintett diktátorok felelősségre lesznek vonva. Ők ki lesznek gyomlálva, és az az Igazságszolgáltatás lesz kiosztva nekik, amelyet magukra vontak. Az emberek nem láthatják, amit Én látok. Nem ismerik a gonoszság nagyságának következményét az élet megsemmisítésében, a Föld megsemmisítésében és az emberek felebarátjaik általi üldöztetésében. Atyám beavatkozása már elkezdődött, és haragja meg fogja rázni a Földet. Elég volt!”

(2013. január 30. kedd, 23:10)
“Az abortusz bűne a legsúlyosabb Atyám szemében. A népirtásnak ez a legrosszabb fajtája.”
(2012. február 17., péntek, 3:30)

Megj.: “Évente kb. 26 millió legális és a becslések szerint 20 millió illegális abortusz történik világszerte. Más szavakkal: világszerte kb. 126.000 abortusz történik naponta! A legtöbb abortuszra a fejlődő országokban kerül sor. A mai, gyakran ádáz vitát az abortuszok erkölcsösségéről és legalitásáról e szomorú tények alapján kell megítélnünk.”

“A megtermékenyítés előtt a spermium és a petesejt csak puszta lehetőség, hogy új és lényegi egységet formáljanak. A zigóta azonban egy saját élettel rendelkező individuum, egy saját identitást hordozó lényegileg egyesült, egyetlen princípium.”
(A Szent Szív Katolikus Egyetem Bioetika Központjának dokumentuma 1989.) “Felszólítalak mindnyájatokat, hogy már most készüljetek fel a nagy és csodálatos jövőre, amelyet számotokra készítettem. A Mennyország örvend, amint a Szentlélek hamarosan leereszkedik, és szeretettel és felismeréssel áthatol a szíveteken. Oly sok lélek fog megmenekülni, annyira nagy az Én Szeretetem. Én sohasem fogom feladni. Ti szenvedni fogtok az Én Nevemért, de mindez feledésbe merül majd, amikor már Új Királyságom Kapuinál vagytok. Ti mindnyájan egy családot fogtok alkotni… Több mint hét milliárdot szeretnék végül haza vinni Isten gyermekeiből, Örök Paradicsomukba. Ez a nektek megígért végső örökségetek. Ne utasítsátok azt vissza…”
(2013. április 2. kedd)

Nagyfigyelmeztetés

Ami még hátra van

Nagyfigyelmeztetés

“Egy különleges sértésre kerül majd sor, melyet a Nevemen fognak ejteni…”

“Kérlek benneteket, imádkozzatok a reményért és mondjátok Szent Rózsafüzéremet mindazokért, akik Rómában kormányoznak. Nektek imádkoznotok kell mindazokért, akik igazgatják a Katolikus Egyházat. Kérlek, foglaljátok imáitokba azt az embert is, aki Péter Székében ül, mert neki nagy szüksége van imáitokra.”

(2013. március 15. péntek)

“Mire Nagypéntek elérkezik, sok lélek kezdi felismerni, hogy Figyelmeztetésem az emberiség számára elérte a világot”

(2013. március 9. szombat)
“Egy különleges sértésre kerül majd sor, melyet a Nevemen fognak ejteni arra törekedvén, hogy a Nagyhét alatt meggyalázzanak Engem. Ez a gonosz gesztus a Nagyhét folyamán azok számára lesz látható, akik nyitva tartják a szemüket, és ez lesz azon jelek egyike, amelyből tudni fogjátok, hogy a csaló, aki földi Egyházam trónján ül, nem Tőlem jön.”
(2013. március 14. csütörtök)

1. Ferenc szemmel láthatóan az alábbi videón nem csókolta meg Krisztus lábát a Nagypénteken tartott Szentmisén.

A videó itt megtekinthető: http://www.youtube.com/watch?v=gXVozLlPYtE

2. “Egyházi törvényt szegett a pápa? Katolikusok bírálják Ferencet

Éles támadást indítottak a pápa ellen a katolikus tradicionalisták – írja az AP hírügynökség. Eddig sem nézték jó szemmel Ferenc pápa új stílusát, amellyel szakított a hagyományos pápai öltözettel és a spontán igehirdetéseit. A nagycsütörtöki lábmosása azonban az utolsó csepp volt a pohárban, mert Ferenc pápa két női rab lábát is megmosta. A konzervatív bírálók azzal vádolják az egyházfőt, hogy ezzel nyíltan megszegte az egyházi törvényeket, melyek tiltják nők részvételét a szertartáson, mert az apostolok mind férfiak voltak. Attól tartanak, hogy a pápa – bár Ferenc maga ellenzi a nők felszentelését – példája utat nyithat a nők felszentelése és egyházi szolgálatba vonása előtt.”

“Aztán vizet öntött egy mosdótálba, majd hozzáfogott, hogy sorra megmossa, s a derekára kötött kendővel megtörölje tanítványainak a lábát. Amikor Simon Péterhez ért, az tiltakozott: „Uram, te akarod megmosni az én lábamat?!” Jézus így válaszolt: „Most még nem érted, amit teszek, de később majd megérted.” Péter tovább tiltakozott: „Az én lábamat ugyan meg nem mosod soha!” „Ha nem moslak meg – felelte Jézus -, nem lehetsz közösségben velem.” Akkor, Uram, ne csak a lábamat, hanem a fejemet és a kezemet is!” – mondta Simon Péter. De Jézus ezt felelte: „Aki megfürdött, annak csak a lábát kell megmosni, s akkor egészen tiszta lesz. Ti tiszták vagytok, de nem mindnyájan.” (János 13, 5-10)

http://utolsoidok.com/2013/03/31/egyhazi-torvenyt-szegett-a-papa-katolikusok-biraljak-ferencet/


A videó itt megtekinthető: http://www.youtube.com/watch?v=gXVozLlPYtE
LETÖLTÉS

Nagyfigyelmeztetés

XVI. Benedek Pápa bejelenti lemondását
“Az Én szeretett helytartóm napjai meg vannak számlálva. Ő még a Nagyfigyelmeztetés előtt el fogja hagyni a Vatikánt.”

(2011. június 1., csütörtök, 11:00)
“Imádkozzatok szeretet Benedek pápámért. Isten legnagyobb ellenségei veszik őt körül, olyanok, akik hataloméhesek és át akarják venni az Egyház fölötti ellenőrzés jogát.”
(2011. jún. 6., hétfő, 10:30)
“XVI. Benedek Pápa ellen, a saját folyosóin belül, egy gonosz szekta összeesküvést szervez. Jóllehet, ennek a szektának a létezése ismert a Vatikánon belül, a szent szolgák között, mégis tehetetlenek ezzel a gonosz csoporttal szemben, mely évszázadok során szivárgott be a Katolikus Egyházba.”
(2012. január 18., szerda, 9:50)
“Ők azt tervezik, hogy Helytartóm, XVI. Benedek Pápa helyére a hazugság diktátorát léptessék, aki egy új egyházat fog létrehozni az Antikrisztussal és ennek csoportjával szövetkezve, hogy megtévessze a világot.”
(2012. január 18., szerda, 9:50)
“Mindenek fölött, utasítsátok el a hazugságokat, amelyeket hamarosan elétek tár a Hamis Próféta. Ő össze fogja olvasztani a Katolikus Egyházat más egyházakkal – beleértve a pogányokat is -, hogy egyetlen utálattá váljanak. Egyetlen „világegyház”, lélek nélkül.”
(2012. május 7., 18:19)
“A Legszentebb Oltáriszentségemet meg fogják szentségteleníteni, mint ahogy azt egykor már megjövendöltem. Kifogásokat hoznak majd fel, hogy ezt a Szent Ajándékot egyszerű cselekménnyé (gesztussá) tegyék, Keresztrefeszítésem emlékére. Hamarosan az Én valóságos Jelenlétemet meg fogják tagadni, amint ez az új, modern Katolikus Egyházra jellemző, amely más vallású Egyházakat is magába fog majd foglalni. Amint ez majd megtörténik, a Szentháromság iránti szeretet és odaadás is csökkenni fog, és végül megszűnik. Ezek helyét majd hamis istenek fogják elfoglalni. Bár ez nehéz lesz nektek, emlékeznetek kell arra, hogy Én soha nem fogom elhagyni Egyházamat a földön. ”
(2012. május 8. 19:00)
“Korábban már mondtam nektek, hogy a szabadkőműves csoportok – akiknek markolata a satuhoz hasonló a Vatikánon belül – el akarják űzni szeretett Pápámat. És nekik az a szándékuk, hogy őt fondorlatos módon eltávolítsák Péter Székéből. Neki – amint azt már korábban mondtam nektek – el kell menekülnie, mivel nem marad más választása. Ez az időszak rövid. Nektek fáradhatatlanul imádkoznotok kell, hogy ő addig maradhasson, ameddig csak lehetséges, mert amint ő eltávozik, a Csaló, a Hamis Próféta át fogja venni a helyét…
A Keresztrefeszítésem tiszteletére bemutatott mindennapi Áldozatot, a bor Véremmé, a kenyér pedig Testemmé való átváltoztatását meg fogják változtatni, ki fogják forgatni, és Engem pedig rágalmazni fognak a Hamis Próféta által bevezetett új törvények által.”

(2012. május 26., szombat, 4:00)


2013. február 11-én bejelentette lemondását XVI. Benedek pápa, egészségügyi indokokra hivatkozva.2013. február 11-én este villám csapott a Szent Péter-bazilika kupoláján lévő keresztbe.
“Láttam a sátánt: mint a villám, úgy bukott le az égből.” (Lukács 10, 18)

Nagyfigyelmeztetés

Földrengés Spanyolországban “További eseményeknek lesz tanúja most az emberiség, beleértve egy földrengést Európában…”
(2011. március 18. éjfél)
“Egyéb globális események, beleértve a vulkánkitörést, meg fognak történni, most, míg a Közel-Keleten zajló háború bevon más nemzeteket.”
(2011. március 18. éjfél)
“Én szeretett leányom, ma az Európában történt Földrengés, amiről beszéltem neked néhány hónappal ezelőtt (megj: március 18-i üzenet), ma bekövetkezett Spanyolországban. Más ökológiai események, egy vulkánkitörés, áradások és egy hőhullám fogja ezt követni Európában. igyelj ezekre az eseményekre és a történésük idejére, mert ez fogja bizonyítani, hogy ezek az üzenetek Tőlem, Jézus Krisztustól származnak.”
(2011. május 11. 21.00)


2011. május 11-én földrengés volt Spanyolország délkeleti részén helyi idő szerint 18:47 perckor Lorca közelében.
Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/2011-es_lorcai_f%C3%B6ldreng%C3%A9s

Nagyfigyelmeztetés

Vulkánkitörés Izlandon “Szeretett leányom, most teljesedett be az a jövendölés, amit 2011. március 18 – án adtam neked, és ami arról szólt, hogy a májusi hónap folyamán vulkánkitörés lesz Izlandban.”
(2011. május 22., vasárnap, 14:30)Kitört Izland egyik legaktívabb vulkánja, a sziget keleti részén található Grimsvötn. A légiforgalom ideiglenesen megbénult az izalandi légteret lezárták.

Nagyfigyelmeztetés

Az arab világ felkelése – három vezető politikust megölnek “Rövidesen megölnek három vezető politikust, egyiket a másik után*. Ezek mindegyikét a gonosz egy összeesküdött csoportja fogja megölni. Ezek a szervezetek minden nemzet országában megtalálhatóak, kultúra ellenesek, de annyira gyávák, hogy a háttérből uralkodnak, ezért ti most nem látjátok őket. Azonban nem sokáig fognak rejtekben maradni. Amikor a hatalmat megkaparintják, arra fognak törekedni, hogy figyelmeteket megnyerjék és tiszteleteteket kiköveteljék.”
(2011. febr. 17. 23:45 óra)
“Fiam, Muammar Gaddafi halála, – akinek a lelke üdvéért te és mindazok, akik körülvesznek téged imádkoztatok – egyike azoknak az első próféciáknak, mely ezeknek az üzeneteknek a hitelességét a világ számára bizonyítani fogja. Ez számodra a jelem, hogy elméd megszabaduljon a kétségektől, melyek még benned maradtak. (a másik két vezető meggyilkolásának részletei és ezeknek a rémtetteknek az időzítése újból megadatott a látnoknőnek. Az eredeti üzenet 2011 februárjában volt kinyilatkoztatva.)”
(2011. október 20., csütörtök; 3:15)


2011. október 20-án Sirte-ben meghalt Muammar Kadhafi ezredes. Muammar Kadhafi ezredes holttestét Misurata városba szállították, jelenti az Al-Arabiya tv-csatorna. Az Al-Jazeera csatorna adatai szerint a holttest a város egyik mecsetjében van. Mahmoud Al-Ferdzhani líbiai újságíró azt állítja, hogy saját szemével látta Kadhafi holttestét.

Nagyfigyelmeztetés

Drasztikus időjárásváltozás
“A globális katasztrófák következményeként elkezdődik a dramatikus időjárás változás…”

(2010. dec. 20., hétfő,10:00 óra)

“Drága, szeretett leányom, most megváltozik az időjárás, mely újabb jele annak, hogy a korszak is hamarosan megváltozik.”

(2011. október 2., vasárnap; 15:00)
“Drága szeretett lányom, az időjárás különös jeleket fog mutatni, miközben a Föld egy új állapot felé halad, felkészülve Isteni Irgalmasságom cselekedetére, amint jövök, hogy még egyszer megmenthesselek benneteket.”
(2011. november 2., szerda, 19:40)
“Időjárásotok továbbra is változni fog. Idővel ez befolyásolja majd a kereskedelmet, így a globális hatalmakat meg fogja akadályozni a gonosz tervük véghez vitelében.”
(2012. április 23., hétfő, 8:00)
“A földrengések, viharok, áradások és az évszakra nem jellemző időjárás összekapcsolódnak, hogy a méregtől megtisztítsák a Földet. A szárazföld, a tenger és a levegő, szintén megtisztulásra kerül, hogy készenlétben álljon az Új Paradicsomra, amikor az Ég és a Föld eggyé olvad.”
(2012. december 8. szombat, 11:40)
“Lesz egy nagy özönvíz. Kisebb áradásoknak is tanúi lesztek más országokban. Az éghajlati változások elkezdődnek mindenhol, és az időjárás olyannyira más lesz, hogy az furcsának tűnhet majd számotokra.”
(2012. december 25. kedd, 19: 20)


“Később tudjuk kikapcsolni a fűtést, többet kell benzinre és tömegközlekedésre költenünk, elfagynak a gazdák gyümölcsei, ha pedig szállodánk vagy vendéglátóhelyünk van, biztosan nem nálunk költik a pénzüket. A március végi szokatlanul hideg téli idő nemcsak az idegrendszerünket és hangulatunkat kezdi ki: a pénztárcánkból is kiemeli a forintokat.”
Forrás: http://www.origo.hu/itthon/20130325-anyagi-veszteseget-is-jelent-a-sokaig-elhuzodo-tel.html

“Fehér húsvétra készül a fél világ
Hó alatt a fél világ: Washingtontól Moszkváig újra elővették a télikabátjukat a járókelők a szokatlanul hideg időjárás miatt. Képes összefoglalónk a márciusi havazásról.”
Forrás: http://hvg.hu/nagyitas/20130326_Feher_husvetra_keszul_vilag_foto


“A legfrissebb jelentések szerint 56-ra emelkedett szerdán az Argentínában két napja pusztító ítéletidő halálos áldozatainak száma. A katasztrófa nyomán háromnapos gyászt rendelt el Cristina Fernández de Kirchner államfő…a lezúduló, több mint 150 milliméternyi eső nyolc ember halálát okozta.”
Forrás: http://www.magyarhirlap.hu/otvenhat-eletet-kovetelt-az-iteletido-argentinaban


2012. februárjában Algéria egyes részeit a hó elvágta a külvilágtól. Hasonló időjárásra talán még a legidősebb algériaiak sem emlékeznek. Az éghajlathoz képest hatalmas mennyiségű hó esett az országban.


2013. január 8-án soha nem látott hevességű esőzés, hóvihar és árvíz sújtotta Izraelt és a Közel-Kelet egyes részeit.


2013. decemberében hó borította be a Közel-Keletet és Kairót. Jeruzsálemben bevetették a hadsereget is. Autók akadtak el az utakon és sok iskolában felfüggesztették az oktatást is. Több ezer háztartás maradt áram nélkül.

http://hu.euronews.com/2013/12/13/iteletido-a-kozel–keleten-ho-szel-fagy/
http://www.atv.hu/kulfold/20131213-soha-nem-latott-havazas-benitja-jeruzsalemet-a-hadsereget-is-bevetettek
http://hu.euronews.com/2013/12/14/hoval-es-faggyal-kuzdenek-a-sziriaiak/2013. február 22-én elöntötte a víz Görögországot, Athént és számos olasz várost a több órán tartó heves esőzés után. Több évtizede nem láttak ilyet a déli országok lakói.

2013 novemberében a Fülöp-szigeteken és Délkelet-Ázsia más részein a Haiyan tájfun tarolta le a vidéket. Több ezer ember életét vesztette vagy eltűnt a viharban. 100 000 embert kellett evakuálni a vihart megelőző napokban. Ez a tájfun volt a legerősebb amióta időjárás-vizsgáló állomások léteznek. A Dvorak-skála szerint 8,1 értéket ért el, amelynek a maximuma eredetileg 8,0. A tomboló vihart a Jézus-szobor sértetlenül megúszta.Érdekesség: 2012. október végén New York-ra is lecsapott a Sandy hurrikán. A pusztítás mértékét jelzi, hogy több mint 6 millió ember maradt áram nélkül. Queens-ben több épület is leégett. Szűz Mária Csodás Érem szobra azonban még ilyen mértékű pusztítás közepette is sértetlenül áll és hirdeti a kereszténység erejét és elpusztíthatatlanságát. Az eset címlapon szerepelt a The Wall Street Journal újságban is.
“Mondom neked: te Péter vagy, és én erre a sziklára építem Egyházamat, és a pokol kapui nem vesznek erőt rajta.” (Máté 16,18)


http://amasodikeljovetel.hu/beteljesult.php