Az MSZP felszólította a kormánypártot, hogy utasítsák a hatóságokat, tegyék közzé a Welsz Tamás halálával kapcsolatos dokumentumokat. Emellett azt is követelték, hogy a kormánypárti képviselők nyilatkozzanak arról, milyen országbeli útlevelük van még a magyaron kívül.
Előbbi amiatt érdekes, mert a radikális atlantisták követelése arra enged következtetni, hogy a kormánypárt politikusai közül többen is érintettek Welsz-ügyben. Másképpen nem is hozakodnak volna elő ilyesmivel: a halódó ellenzéki párt olyan ügyek napirenden tartására törekszik, amivel kedvező irányba módosíthatja a választási eredményeket. Ha a Welsz halálával kapcsolatos dokumentumoknak újabb szocialista érintettje lenne, mélyen hallgatnának az ügyről.
Utóbbi követelés pedig különösen érdekes, tekintve, hogy ezzel az MSZP arra tett utalást, nem csak a radikális atlantisták közt vannak kettős állampolgárok, hanem a kormánypártban is. Aki átlát a demokrácia illúzióján, annak ez eddig is egyértelmű volt, mindazonáltal az MSZP követelései fejezik ki igazán: a választásokat követően kezdődik csak a nagyobb sárdobálás.
Korábban a Jobbik kettős állampolgársággal kapcsolatos felszólításaiból médiabotrányt kevertek. Pedig nem a Jobbik volt az első a sorban: 2011. júliusában a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete névre szóló megkeresést intézett valamennyi országgyűlési képviselőhöz, hogy szolgáltassanak információt arról, van-e a magyaron kívül más állampolgárságuk és ha igen, milyen kettős állampolgársággal rendelkeznek.
Az akkor hatályos adatvédelmi törvény szerint ez közérdekből nyilvános adatnak minősül. Ennek ellenére a 368 országgyűlési képviselőből mindössze 11-en adták meg időben az erre vonatkozó adatokat, többen csak jókora késéssel, vagy egyáltalán nem válaszoltak. A hatalom egyszerűen eltussolta az ügyet, majd a rendőrszakszervezet módszeres felszámolásába kezdett.
Mindebből az következik, hogy a parlamenti politikusok nagy többségének van takargatnivalója. Minden parlamenti politikusnak van valamilyen sara – a kérdés csak az, okot ad-e valamelyik ellenlábasának arra, hogy az nyilvánosságra hozza. Ha a Fidesz eltapossa a radikális atlantista MSZP-t, az ellenzék szintén borítani fogja a kormánypártra vonatkozó kompromittáló információkat.


http://www.hidfo.net/2014/03/31/kitalalhat-az-mszp-fideszes-kettos-allampolgarokrol