ost

Érezhetően és láványosan megritkult a Donyecket ostromló latortüzérség aljas ténykedése. Nem is csoda, hiszen avgyejevkai és peszki fészkeiket a népköztársasági erők széjjeldúlták. Ez pedig a hatalmas latoregyed és technikai veszteségen túl igen komoly presztízsvereség is a kijevi udvar számára. Kiváltképp, hogy már jó előre be is jelentették a fényes diadalokat!
A donyecki repülőteret-pontosabban annak “visszaszerzését” is erőltette volna az éjszaka folyamán a zsiványbanda, ám erőik alapos meggyérülése miatt kilátástalan az erőlködésük. A reptéri milicia “röhögve veri vissza” az egyre erőtlenebb próbálkozásokat. Márpedig a “reptéri remény” elszállása nagyon komoly preszizsvereség a kijevi udvar számára, amely már oda tán amerikai repülőgépek leszállását is bevizionálta Maradék-Ukrajna alattvalóinak.

ost

Köszörölgetni igyekezvén a hatalmas csorbát ami az ATO-késén esett, hajnali kettőkor egy bágyatag tankrohamot szerveztek Donbassz fővárosa ellen. Az eredmény: ismét egy halom ócskavas. Féltucatnyi páncélosuk és benne egy halom lator gyarapítja a kijevi veszteséglistát.
Szcsasztyje visszavételéért is újabb és újabb támadásokkal próbálkoztak mára virradóan Valcman pribékjei-hasztalan. Tüzérségük javarésze kiiktatva-megsemmisítve. Három gyalogsági attakkal kísérletestek tegnap késő este óta, ám a reguláris hadsereg módszereire úgy-ahogy beidomított zsoldosok a városi hadviselést nem is sejtik. Sokan közülük már nem is fogják.
Avgyejevkáért egész éjjel folyt a küzdelem. A városban utcai harcok voltak-vannak. Ráadásul az itteni latortüzérség is alaposan meg lett ritkítva, míg a népköztársaságiaké “él és virul”! Fordult a “tüzérkocka” Avgyejevkánál, és ez a latorbanda számára nem egy vigasztaló tény.
(Марьинка)Marinykánál is nagyon csehül áll a szénájuk. A település valamivel több mint a felét hajnali háromra a népköztársaságiak megkaparintották a kétségbeesett martalóchordától. Ha pedig a latrok elveszítik Marinykát, szétpattan a nyugati gyűrűjük.
Gorlovkát továbbra is terrorizálja Nyalókakirály latortüzérsége. Harckocsikkal is rohamokat indítottak mára virradóan, de minden esetben komoly veszteségekkel “bekötve” az akciót-visszahátráltak. Gorlovka közvetlen védelmére a népfelkelők parancsnoksága szerint elegendő az erejük, ám a zaklató tüzérség elleni hatásos fellépéshez kevés.

ost

A gyjebalcsevoi katlanban tovább szűköl a latrok túlélési lehetősége. Ma reggelre a szabadságharcosok szilárdan ellenőrzésük alá vonták (Нехотеевкa)Nyehotejevkát.
Észak-Donbasszban az LNR-területén is dúlnak a harcok. Ezen a területen komoly gondban vannak a népi erők, hiszen megköti a kezüket az a tény, hogy a latortüzérség betelepült a városokba. Ezért aztán válaszcsapás nem indítható.
(Новотошковск)Novotoskovkánál mára virradóan a valcmanisták tettek egy erőtlen “rohamszerű” kísérletet, de…A szokásos eredmény!
(Крымское)Krimszkojénál és (Трехизбенкa)Trehizbenkánál a tüzérségek dolgoztak egész éjjel. A 31. blokkposzt sorsa még mindig nyitott ma hajnali állapotok szerint.
Szcsasztyje és Sztanyica Luhanszka környékén a helyzet semmit nem változott. A felek tüzérséggel lövik egymást.
Dél-Donbasszban kezd érdekesen alakulni a harci helyzet. Egészen konkrétan Mariupol és közvetlen környékén.
(Гнутова)Gnutovkából és (Толоковкa)Talakovkából tegnap kora estére a milicisták kisöpörték a valcmanista mocskot, de hasonló dolgot cselekedtek (Виноградное)Vinogradnoje esetében is. Ez pedig azt jelenti, hogy Újoroszország erői “már szinte Mariupolban” vannak!

https://balrad.wordpress.com/2015/01/20/sebeit-nyalogatja-a-donbasszi-latorhad-mar-megint-elmaradt-a-diadal/

Maradék-Ukrajna: megkezdődött a munkanélküliség felszámolása!

Dokucsajevszket ma délelőtt tíz órakor hatalmas latortüzérségi csapás érte. Nehéz önjáró lövegekkel és BM-21 sorozatvetőkkel vette tűz alá a várost a valcmanista bérgyilkoshorda.

Dokucsajevszk 4. számú óvodája teljesen megsemmisült, de hasonló sorsra jutott a “Karbon” nevű cég telephelye is. Az óvodában-“szerencse” az állandósult martalócszokásoknak-gyermekek nincsenek, mert az óvodát már korábban a “föld alá” telepítették. A “Karbon” telephelyén hatan haltak bele a tüzérségi tűzbe.

Marinyka és Krasznogorovka környékéről a banditahad tüzérsége “Grad” sorozatvetőkkel kezdte lőni fél tizenegykor Donyeck I. és II.-kerületeit.

Gorlovkában légiriadó van tíz óra óta.

Peszkinél huszonhét lator feladta a bulit. Elegük volt! Ők fogságba estek. Avgyejevkából egyre kétségbeesettebnben rádiózgatnak a latrok: segítség kellene nekik, mert már nehezen bírják a népköztársaságiak rohamát. Van viszont velük egy kis gond: jobbszektoros mind! És azzal ők is tisztában vannak, hogy ez egy első osztályú jegy!-egyenesen a túlvilágra! Szűkölésük érthető. Kijevben Jaros hordafőnök őrjöng. Közel háromszáz martalóca nyakán szorul a hurok “régi Avgyejevkánál”!

Majorszknál a valcmanisták visszafoglalták a milicisták által az éjszaka megszerzett blokkposztot.

(Озеряновка)Ozerjanovka szintén erős tüzérségi tűz alatt van.

pif

A DNR miliciái bejelentették: “a közeljövőben megindítják a Mariupol elleni offenzivát.” (Ez pillanatnyilag inkább politikai nyomásgyakorlásnak tűnik, bár megfelelő méretű népköztársasáégi erők vonultak fel a város határaihoz, ám a település fontossága miatt közvetlen ostrom is szinte kizárható! B-R)

A városból jelenleg olyan lakossági jelzések érkeznek, miszerint az északkeleti-keleti városhatár latorposztjai és erődítéseit erőteljesen ostromolja a milicia tüzérsége.

Ezzel együtt is olyan jelentés érkezett Mariupolból, hogy a város közel ötezer munkanélkülije ma délelőtt katonai behívót kapott a mozgósítás keretében. A hírt a város polgármestere megerősítette! (A kijevi junta MINDENT MEGTESZ az uralma alatt lévő területeken a munkanélküliség felszámolására!)  Ugyanakkor a tavaly történt mariupoli vérengzések tükrében vizsgálva a “mozgósítást”: FEGYVERT ADNAK A NYOMORULTAK KEZÉBE…!

https://balrad.wordpress.com/2015/01/20/maradek-ukrajna-megkezdodott-a-munkanelkuliseg-felszamolasa/