Baljós csend Donbasszban!

les

Valami azt súgja, hogy Donbasszban készül valami! A magyar idő szerint délután négy órakor kapott jelentés szerint meglepően nagy a csend! Legalábbis Gorlovkában olyan nagy, hogy szinte a légyzümmögést is meg lehetne hallani. A milicia a telefonok akkumulátorainak feltöltésére szólította fel a gorlovkaiakat, és figyelmeztetett: Artyemovszk irányából komoly latorerő mozog Gorlovka felé!

erő

A donyecki repülőtér visszavételét BÁRMILYEN ÁLDOZATOK ÁRÁN meg kell csinálni!-adta ki Kijevben a parancsot Turcsinov vezérhiéna.
Neki is veselkedtek ma késő délelőtt. Ismét ködösítettek a latrok, és ismét bebuktak hét tankot. Mintegy harminc lator pusztulhatott bele az akcióba. Sebesült egyedeiket meg a milicistákra bízták. Hetvenegyet kellett összeszedniük.

csip
rab

Peszkiben és Avgyejevkában zajlanak az összecsapások. Kiváltképpen Peszki elvesztését sajnálhatják a latrok, hiszen nagyszerű rálövési lehetőségeik voltak mind Donyeckre, mind pedig a repülőtérre. Most meg már a bőrük a tét! Avgyejevkánál sziszifuszi munka zajlik. A népköztársaságiak senkit sem akarnak hagyni futni a banditák közül. Mindezzel együtt a jelentés szerint öt milicista ma elesett Avgyejevkánál! De a jobbszektorosok között kaszálnak.
A gyebalcsevoi katlanban is alábbhagyott a harci lárma. Érdekes módon a luhanszki fertály is csendes.
Mariupol környékén éber csend honol.
(Ясиноватая)Jaszinovatajat ma kora délután még lőtték a valcmanisták.
(Докучаевск)Dokucsajevszkben ma egy másik-az “Aranyhalacska” nevű óvodát is latortüzér találat ért. Itt egy óvónő megsérült. (Ольгинкa)Olginykából lőttek a pribékek. (Николаевкa)Nyikolajevka környékén nagy volt a latormozgolódás ma délután.

https://balrad.wordpress.com/2015/01/20/baljos-csend-donbasszban/

Donbasszban sebeit nyalogatja a kijevi junta latorhada, és szépségtapaszokat igyekszik magára raggatni újabb-gyengécske próbálkozásaival.

ost

Érezhetően és láványosan megritkult a Donyecket ostromló latortüzérség aljas ténykedése. Nem is csoda, hiszen avgyejevkai és peszki fészkeiket a népköztársasági erők széjjeldúlták. Ez pedig a hatalmas latoregyed és technikai veszteségen túl igen komoly presztízsvereség is a kijevi udvar számára. Kiváltképp, hogy már jó előre be is jelentették a fényes diadalokat!
A donyecki repülőteret-pontosabban annak “visszaszerzését” is erőltette volna az éjszaka folyamán a zsiványbanda, ám erőik alapos meggyérülése miatt kilátástalan az erőlködésük. A reptéri milicia “röhögve veri vissza” az egyre erőtlenebb próbálkozásokat. Márpedig a “reptéri remény” elszállása nagyon komoly preszizsvereség a kijevi udvar számára, amely már oda tán amerikai repülőgépek leszállását is bevizionálta Maradék-Ukrajna alattvalóinak.

ost

Köszörölgetni igyekezvén a hatalmas csorbát ami az ATO-késén esett, hajnali kettőkor egy bágyatag tankrohamot szerveztek Donbassz fővárosa ellen. Az eredmény: ismét egy halom ócskavas. Féltucatnyi páncélosuk és benne egy halom lator gyarapítja a kijevi veszteséglistát.
Szcsasztyje visszavételéért is újabb és újabb támadásokkal próbálkoztak mára virradóan Valcman pribékjei-hasztalan. Tüzérségük javarésze kiiktatva-megsemmisítve. Három gyalogsági attakkal kísérletestek tegnap késő este óta, ám a reguláris hadsereg módszereire úgy-ahogy beidomított zsoldosok a városi hadviselést nem is sejtik. Sokan közülük már nem is fogják.
Avgyejevkáért egész éjjel folyt a küzdelem. A városban utcai harcok voltak-vannak. Ráadásul az itteni latortüzérség is alaposan meg lett ritkítva, míg a népköztársaságiaké “él és virul”! Fordult a “tüzérkocka” Avgyejevkánál, és ez a latorbanda számára nem egy vigasztaló tény.
(Марьинка)Marinykánál is nagyon csehül áll a szénájuk. A település valamivel több mint a felét hajnali háromra a népköztársaságiak megkaparintották a kétségbeesett martalóchordától. Ha pedig a latrok elveszítik Marinykát, szétpattan a nyugati gyűrűjük.
Gorlovkát továbbra is terrorizálja Nyalókakirály latortüzérsége. Harckocsikkal is rohamokat indítottak mára virradóan, de minden esetben komoly veszteségekkel “bekötve” az akciót-visszahátráltak. Gorlovka közvetlen védelmére a népfelkelők parancsnoksága szerint elegendő az erejük, ám a zaklató tüzérség elleni hatásos fellépéshez kevés.

ost

A gyjebalcsevoi katlanban tovább szűköl a latrok túlélési lehetősége. Ma reggelre a szabadságharcosok szilárdan ellenőrzésük alá vonták (Нехотеевкa)Nyehotejevkát.
Észak-Donbasszban az LNR-területén is dúlnak a harcok. Ezen a területen komoly gondban vannak a népi erők, hiszen megköti a kezüket az a tény, hogy a latortüzérség betelepült a városokba. Ezért aztán válaszcsapás nem indítható.
(Новотошковск)Novotoskovkánál mára virradóan a valcmanisták tettek egy erőtlen “rohamszerű” kísérletet, de…A szokásos eredmény!
(Крымское)Krimszkojénál és (Трехизбенкa)Trehizbenkánál a tüzérségek dolgoztak egész éjjel. A 31. blokkposzt sorsa még mindig nyitott ma hajnali állapotok szerint.
Szcsasztyje és Sztanyica Luhanszka környékén a helyzet semmit nem változott. A felek tüzérséggel lövik egymást.
Dél-Donbasszban kezd érdekesen alakulni a harci helyzet. Egészen konkrétan Mariupol és közvetlen környékén.
(Гнутова)Gnutovkából és (Толоковкa)Talakovkából tegnap kora estére a milicisták kisöpörték a valcmanista mocskot, de hasonló dolgot cselekedtek (Виноградное)Vinogradnoje esetében is. Ez pedig azt jelenti, hogy Újoroszország erői “már szinte Mariupolban” vannak!

https://balrad.wordpress.com/2015/01/20/sebeit-nyalogatja-a-donbasszi-latorhad-mar-megint-elmaradt-a-diadal/

Maradék-Ukrajna: megkezdődött a munkanélküliség felszámolása!

Dokucsajevszket ma délelőtt tíz órakor hatalmas latortüzérségi csapás érte. Nehéz önjáró lövegekkel és BM-21 sorozatvetőkkel vette tűz alá a várost a valcmanista bérgyilkoshorda.

Dokucsajevszk 4. számú óvodája teljesen megsemmisült, de hasonló sorsra jutott a “Karbon” nevű cég telephelye is. Az óvodában-“szerencse” az állandósult martalócszokásoknak-gyermekek nincsenek, mert az óvodát már korábban a “föld alá” telepítették. A “Karbon” telephelyén hatan haltak bele a tüzérségi tűzbe.

Marinyka és Krasznogorovka környékéről a banditahad tüzérsége “Grad” sorozatvetőkkel kezdte lőni fél tizenegykor Donyeck I. és II.-kerületeit.

Gorlovkában légiriadó van tíz óra óta.

Peszkinél huszonhét lator feladta a bulit. Elegük volt! Ők fogságba estek. Avgyejevkából egyre kétségbeesettebnben rádiózgatnak a latrok: segítség kellene nekik, mert már nehezen bírják a népköztársaságiak rohamát. Van viszont velük egy kis gond: jobbszektoros mind! És azzal ők is tisztában vannak, hogy ez egy első osztályú jegy!-egyenesen a túlvilágra! Szűkölésük érthető. Kijevben Jaros hordafőnök őrjöng. Közel háromszáz martalóca nyakán szorul a hurok “régi Avgyejevkánál”!

Majorszknál a valcmanisták visszafoglalták a milicisták által az éjszaka megszerzett blokkposztot.

(Озеряновка)Ozerjanovka szintén erős tüzérségi tűz alatt van.

pif

A DNR miliciái bejelentették: “a közeljövőben megindítják a Mariupol elleni offenzivát.” (Ez pillanatnyilag inkább politikai nyomásgyakorlásnak tűnik, bár megfelelő méretű népköztársasáégi erők vonultak fel a város határaihoz, ám a település fontossága miatt közvetlen ostrom is szinte kizárható! B-R)

A városból jelenleg olyan lakossági jelzések érkeznek, miszerint az északkeleti-keleti városhatár latorposztjai és erődítéseit erőteljesen ostromolja a milicia tüzérsége.

Ezzel együtt is olyan jelentés érkezett Mariupolból, hogy a város közel ötezer munkanélkülije ma délelőtt katonai behívót kapott a mozgósítás keretében. A hírt a város polgármestere megerősítette! (A kijevi junta MINDENT MEGTESZ az uralma alatt lévő területeken a munkanélküliség felszámolására!)  Ugyanakkor a tavaly történt mariupoli vérengzések tükrében vizsgálva a “mozgósítást”: FEGYVERT ADNAK A NYOMORULTAK KEZÉBE…!

https://balrad.wordpress.com/2015/01/20/maradek-ukrajna-megkezdodott-a-munkanelkuliseg-felszamolasa/

Iránba látogat az orosz védelmi miniszter

Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter látogatást tesz az Iráni Iszlám Köztársaságban, ahol az iráni védelmi miniszterrel fog tárgyalni egy kibővített katonai-technológiai együttműködésről.
Igor Konasenkov dandártábornok, az orosz védelmi minisztérium sajtóosztályának vezetője elmondta, hogy a találkozó alatt az iráni és orosz vezetők a globális és regionális katonai együttműködés kiterjesztéséről tárgyalnak majd, amiről egy új megállapodást fognak aláírni. A két ország közti katonai együttműködés egyben Irán stabilitásának zálogát is jelentheti. A térségben zajló szíriai háború ugyanis rámutatott, hogy a nyugati országok és Izrael mind leplezetlenebbül hajtanak végre katonai beavatkozásokat független országok területén. Irán élő állam, a nyugati szankciók és fokozott nyomásgyakorlás ellenére mindvégig megőrizte politikai stabilitását. Hosszú távú fennmaradását azonban egy ilyen környezetben egyedül Oroszország garantálhatja. A védelmi miniszter Teheránban tett látogatása nem egyedül Iránra lesz hatással, hanem a szíriai háború kimenetelét is eldöntheti.

Hídfő.net.ru | Szergej Sojgu

2010 szeptemberében Dimitrij Medvegyev volt orosz elnök aláírta a rendeletet az ENSZ 2010 júniusában elfogadott határozatának beiktatásáról, ami tiltásokat írt elő Iránnal szemben a fegyvereladások és katonai technológia terén. A szankciók indoka (ürügye) az iráni atomprogram volt.
Oroszország a rendelet érvénybe lépését követően jelentős veszteségeket szenvedett el, amit utólag mintegy 11-13 milliárd dollárra becsülnek. Ez az összeg magában foglalta a már aláírt szerződéseket, és a jövőbéli projektekből származó profitot. A katonai-technológiai együttműködés folytatásának részeként Oroszország várhatóan rendezni fogja a korábban le nem szállított S-300 légvédelmi rendszerek ügyét, valamint új rendezési javaslattal fog előállni, hogy az iráni atomprogram körül kialakult nemzetközi felhajtás mihamarabb rendeződjön.


http://www.hidfo.net.ru/2015/01/20/iranba-latogat-az-orosz-vedelmi-miniszter

Az új horvát elnök rács mögött látná a csetnik vajdát

A Tanjug hírügynökség beszámolója szerint a frissen megválasztott, hivatalát előreláthatólag február 19-én elfoglaló jobboldali Kolinda Grabar-Kitarović levélben fordult Ban Ki Mun ENSZ-főtitkárhoz az egykori csetnik vajda mielőbbi elítélése érdekében. Természetesen a szerb kormányzat sem maradt sokáig adós a válasszal, amely akár a bilaterális kapcsolatok újabb elhidegülését is könnyedén magával hozhatja.

Horvátország első leendő női államfője minden szükséges lépés mielőbbi megtételét kérte, beleértve ez alatt akár még a Biztonsági Tanács összehívását is, így elősegítve Vojislav Šešelj azonnali visszaszállítását Hágába. Meglátása szerint a kedélyek lecsillapításához azonnali ítéletre volna szükség egy későbbi indoklás nyilvánosságra hozatalával, amellyel elkerülhetővé válna a felelősségre vonás elmaradása a vádlott esetlegesen bekövetkező halála esetén (mint ahogyan ez például Slobodan Milošević esetében is történt).

Rasim Ljajić szerb miniszterelnök-helyettes, kereskedelemért és telekommunikációért felelős miniszter, továbbá a különleges törvényszékkel (ICTY) együttműködő nemzeti tanács feje a belgrádi kormányzat nevében ugyanakkor elítélte és durva politikai beavatkozásnak értékelte Grabar-Kitarović levelét, amely szerinte csak a szerb-horvát viszony további romlásához vezethet. Ilyen jellegű, politikai nyilatkozatnak is beillő kéréssel véleménye szerint inkább az ICTY-hez kellett volna fordulni, emellett értetlenségének adott hangot, miért lehet egy jelentéktelen párt első embere még az elnökválasztás után is a horvát belpolitikai közbeszéd kiemelt témája. A történtek ellenére azonban állította, Szerbia a jövőben is a lehető legjobb kapcsolatok ápolására törekszik Zágrábbal.
Kolinda Grabar-Kitarović (forrás:predsjednicki-izbori.hr)

Vojislav Šešelj-t 2003 februárjában helyezték vád alá Hágában, az alapos gyanú szerint számos háborús, illetve emberiesség elleni bűntett írható a számlájára Horvátországban, Bosznia-Hercegovinában és a Vajdaságban 1991 és 1993 között. Mintegy 11 évnyi fogság után tavaly november 12-én helyezték szabadlábra minden különösebb feltétel nélkül, amelyet gyorsan romló egészségi állapota indokolt akkor elsősorban. Betegsége azonban nem akadályozta meg abban, hogy követ dobjon a jugoszláv utódállamok egymás közti viszonyainak egyre inkább csendesedő állóvizébe, kijelentései után pedig (nem nyugszik, míg Vukovár, valamint az egykori Krajinai Szerb Köztársaság területe ismét Nagy-Szerbia része nem lesz) erőteljes politikai kampány indult Horvátországban visszatoloncolása érdekében.
Kaszás Gábor

"Az elmeháborodott Kásler újabb rombolása a csapatában"

“Az elmeháborodott Kásler újabb rombolása a csapatában” – címmel nyílt levelet kaptunk egy mélységesen csalódott embertől, amit szerkesztőségünknek küldött, azzal, hogy ha módunkban áll osszuk meg felháborodását, és írjunk az ominózus eseményekről, tette ezt nevének teljes titokban tartását kérve, hiszen jogosan tart az esetleges bosszúállóktól!
Levelét felhasználva írtuk cikkünket…
Tudomásunkra jutott, hogy Kásler Árpád folytatja tisztogató munkáját azok körében, akik túl sokat tudnak A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt piszkos ügyeiről.
A soron következő áldozata, az egyik legjobban dolgozó aktivistája lett, a párt egyik volt országgyűlési képviselőjelöltje, aki egymaga több embert szervezett be a pártba, mint a párt teljes Pest megyei alapszervezetének tagjai együttvéve.
Kásler nyilván irigységből, egyszerűen elmebeteggé nyilvánította a bajtársát, aki túlontúl kimagasló munkát végzett, tette mindezt irigységből, kicsinyes féltékenységből, valós kisebbségi komplexusából eredően, hiszen más épelméjű vezér (Kell egy vezér-ezt korábban saját magáról mondta Kásler), csak örülne annak, hogy ilyen nagyszerű emberekkel van körülvéve, akik idejüket, energiájukat, nem utolsósorban nem kevés anyagi hozzájárulásukat nem sajnálják, hogy működni tudjon a Kásler által, még a tengerentúlon megálmodott, -saját párt- víziója.
Az utóbbi időben volt aki áruló lett, és volt aki egyszerűen idióta elmebeteg, vagy szellemi fogyatékosnak titulált -ezek a vezér kedvenc kórelemző szakkifejezései, szűkebb rajongói körében.
Ki tudja, hogy ki járt jobban? Akit árulónak állított be, vagy az akit elmebetegnek mondott, maroknyi csapata előtt?! Cselesen beférkőzött a magánéletébe, majd azt kiteregette a híveinek. Ez még akkor is gusztustalan, és felháborító ha minden úgy igaz, ahogyan azt Kásler leírta.
A hosszas elemzésének leggyalázatosabb, és gyomorforgatóbb pontja, amikor az általa egyszerűen csak megtébolyodottnak beállított emberét, olyan vádakkal illeti, hogy gyermekének egy korábbi balesetét (talp sérülését), aki egy rövid időre, balesete következtében tolószékbe kényszerült, rendkívül gyanúsnak ítéli meg!
Amit, nem a baleset körülményeivel ér tetten, inkább abból való gyógyulásának gyorsaságát megkérdőjelezve, hiszen a gyermek a vártnál hamarabb épült fel, – aminek jóérzésű ember inkább örülne – , de nem Kásler az érzéketlen ravaszdi, aki bizony átlát ezen a szitán is!
Elemzésében harcostársa Édesanyjának halála/nem halála körüli nehézségeit, eddigi munkásságát vonja kétségbe, Testvérének a prosztatarákját gúnyolja förtelmes érzéketlen stílusban.
Majd említést tesz egy elmeháborodott testvéréről, aki valójában nem is volt soha, nem volt nehéz utánajárnia, hogy egy testvére van a volt bajtársának, aki férfi, tehát valószínűsíthetően Ő maga lehet a prosztatájával küszködő is egy személyben.
Kitér a fogproblémáira is…. Ezen problémáiból kiindulva, – teljesen értelmezhetetlen módon – nyilvánította elmebeteggé sorstársai előtt!
Majd végül az emberek elé tárta, azt a főbenjáró bűnt, hogy az ellenségeivel folytatott beszélgetésben megpróbálta az ellenfeleiket, maguk mellé állítani, észérvekkel, hiszen köztudott, hogy Kásleres csak Kásleressel beszélgethet, aki azt mással teszi, az már alapból gyanús, de legtöbbször szakadár áruló is egyben, legalábbis a vezér szemében biztosan.
Mindegy, hogy miről volt szól, az nem számított, hogy meggyőzni akart mást. Bizonyítékot tárt eléjük, hogy beszélgetett olyan személyekkel, akikkel nem szabadott volna!
Megkeresésünkre a történtek hatásától kis híján összeroppant hölgy nem is tagadta, de meg sem erősítette a történteket. Ezek után elmondtuk neki, hogy az irományt eljuttatták hozzánk, amit mi leközölnénk, amennyiben ahhoz hozzájárulását adja. Határozottan elzárkózott előle, amin nem is kell csodálkozni, sőt, tény, hogy gyenge idegzetűeknek, valóban nem is ajánlatos olvasgatni azt.
A fent említett mindennapi problémákat, gusztustalan kifordított formában tálalta az emberek elé, ami nyomdafestéket valóban nem bírt volna el.
Bár szerencsétlen asszony annyit eltanult Káslertől, hogy ha bárki nyilvánosságra hozza azt amit Kásler eredetileg írt, az ominózus facebook csoportban a bajtársainak, az esetben azonnal feljelentést tesz. – Állapotát átérezve végül valóban megértettük Őt, így azt nem fogjuk nyilvánosságra hozni, már csak a kegyeletsértő okok miatt sem tennénk ilyet!
Végül sikerült egy véleményfélét, kicsikarnunk a fent említett hölgytől, aki nevének elhallgatását kérve azt mondta:
“Akik ismernek azok tudják, nekik nem kell magyarázkodnom. A jó érzésűek, átlátnak ezen. A maradéknak pedig egy jó konc, amit csócsálhatnak újra!”
Belenézve a hozzánk eljuttatott Kásler-poszt hozzászólásaiba, elképedtünk, hogy egy némelyik teljesen elvakult pártkatona, milyen elvetemült hozzászólásokkal illeti, az addig elvileg nagyra tartott társukat. Borzasztó olvasni, hogyan taposnák el, mint egy darab koncot dobnának a kutyák elé, ahogy sajnálatukat fejezik ki szegény szerencsétlen vezérük felé, hogy mennyit kell szenvednie az árulóktól, és az elmebeteg emberekről!
Ez aztán az igazi agy mosott állapot kérem!
Az empátiának a minimális jele sem mutatkozik meg. Olyannyira fanatikusak, hogy Káslerért bárkit eltaposnának, ha erre a vezér ad parancsot, gondolkodás nélkül megteszik! Ha bele gondolok, hogy ha Ők lennének azok, (hála az égnek, ennek azért semmi esélye sincs momentán) akik kormányra kerülnének, a hideg futkos a hátamon, és borzongás fogja el minden idegszálamat!
Egy pillanatig sem fordul meg a fejükben, hogy ezzel kapcsolatban Káslert kéne kérdőre vonniuk, hiszen ez egy akkora arcátlanság, hogy egészséges érzelmű ember ilyet már nem visel el!
Ezek az emberek, kivannak fordulva önmagukból, ha egyáltalán voltak valamikor is emberek!?
A rosszindulat olyan elementáris erővel fröcsög belőlük, hogy már most a pálya szélén is lepipálják azokat pártokat, akiktől épen megóvni akarnak Minden jóérzésű embert! Mi lesz velük, ha netán valóban a közelébe érnek a “labdának”?!
Még a halott gyalázástól sem riadnak vissza. Olvasva őket, amikor megtudták, hogy egy fideszes képviselő meghalt. Értem én, hogy ellenség, ellenfél, na de egy halottat gyalázni…?
A Haza Nem Eladó, ez valóban így van, – na de nekik sem, az ég áldja már meg Őket! Van olyan ember a megmaradt tagok között, aki megmeri mondani Káslernak, hogy most aztán már tényleg túllőtt a célon? Valószínű nem lesz, mert félnek, hogy kirúgja majd a Vezér, ha kinyílik neki is a csipája.
Ám gondoljunk csak bele, és komolyan tételezzük fel, hogy valójában elgondolkodtak azon, hogy mi van ha Kásler érzéketlensége mögött az van, hogy tényleg beteg a Bajtársuk, akkor ez az elintézési módja a dolgoknak!? Biztosan nem, hiszen egy igaz nagy Magyar Vezér, aminek Kásler tartja magát, ilyet soha nem tenne!
Az odáig rendben van, hogy a megmaradt tagok elhiszik, hogy az eddigiek mind árulók voltak, akik mertek szólni, na de egy beteget is ugyanúgy taposnak el, ahogy az árulónak titulált bajtársaikat?!
Eddig dolgozott, sokat elismertük, most, hogy beteg lett, majd jól eltapossuk?!
Miért nem sajnálatukat fejezik ki? Miért nem jobbulást kívánnak? Miért nem mennek el hozzá, meglátogatni Őt?
Én mint EMBER, és nem mint fanatikus Kásleres így gondolkodok! Kíváncsian várom, hogy ahelyett, hogy megköszönnék, elnézést kérnek-e majd, netán magukba néznének-e majd egyáltalán, vagy parancsszóra néhányan jönnek árulózni, vagy köpködni majd hozzászólásaikkal?!
Remélem lesz bennük gerinc, és végre belátják, hogy ezúttal túl magasra csaptak a hullámok, és észreveszik, hogy már rég a hullámok alatt vannak!
Hol van már az a híres eszmeiség, amit oly sokat emleget szeretett pártvezérük, hol van már az a fajta tisztességre méltó közösség, amivel azonosulni tudtak ezek az emberek…mi történhetett velük, hogy nem látnak, és nem hallanak már?
Miközben menetelnek, átíródtak az alapvető empátiára vonatkozó érzéseik, gondolataik, amik kiemelték Őket a birkák közül, a vezérük szép lassan “felülírta” mindezt a fejeikben…???
Hova lett belőlük az ember?

Felháborodottan!
Egy felháborodott ember, a sok közül!

Valcman gyilkos leégése Zürichben

Nyalókakirály tegnap Zürichben tartott az egyetemen előadást az ukrajnai “békefolyamatról”.

züh1

Hablatyára igen sok diák kíváncsi volt, de a neves “előadó” valahogy nem nagyon tudott örülni a nagy érdeklődésnek. Számára ugyanis eléggé nem az elvárt és megszokott körítéssel indult és zajlott le azemélyes bohóckodása a Zürichi Egyetemen! A hallgatók ugyanis Donbasszt éltető táblákkal, zászlókkal érkeztek az egyetem bejáratához.

züh2züh4

Őfelsége szemeinek és füleinek olyan nem tetsző dolgokat írtak ki, vágtak az ábrázatába, mint: “Donbassznak joga van az önrendelkezéshez!” vagy mint “Békét-szabadságot Donbassznak!” sőt!- “GYILKOS!”

Nyalókakirály több esetben is kénytelen volt félbeszakítani nagyívű hazugságáradatát, és megszégyenülten kullogott el az egyetemről!

züh3

A zürichi skandallumról a Tages Anzeiger meglepő részletességgel tudósított.

https://balrad.wordpress.com/2015/01/20/valcman-gyilkos-leegese-zurichben/

APOKALIPSZIS MOST

Lassan a dombasszi orosz önvédelmi erők milíciája nehézfegyverzetek terén is “felnő” a kijevi rezsim erőstruktúráihoz.

Több TOS-1 típusú hernyótalpas páncélozott közepes hatótávolságú (20-30km) rakétasorozatvetővel, URUGAN gumikerekes nagy hatótávolságú (40-50km) rakétasorozatvetővel, GRAD típusó URAL tehergépkocsikra szerelt
kis hatótávolságú (10km) rakétasorozatvetővel, 50-60db kisebb nagyobb űrméretű vontatott löveggel, mintegy 30db “TULIPÁN”, “JÁCINT”, “AKÁCIA” és “BABARÓZSA” szlengnyelven becézgetett páncélozott önjárólöveggel, kb 150db T-55, T-62, T-64, T-72, T-80
harckocsival, 80db BMP-1, BMP-2, BMP-3 desszantharckocsival,
kb 50db BTR gumikerekes lövészpáncélossal, és mintegy 100db egyéb páncélozott csapatszállító, és lövészpáncélossal rendelkeznek
De található náluk a “repertoárban” 2db JSZ-3, és 3db T-34 típusú muzeális harckocsi is. Különböző kaliberű telepíthető aknavetőkből számtalan akad nekik. Mindezekhez a lőszerjavadalmazás bőségesen megvan. A kezdeti sörétespuskás, és muzeális kézifegyvereik helyett, ma a “legutolsó” milicista is kalasnyikovval harcol.
A technikák nagy részét úgy zsákmányolták az ukránoktól harcok közben, de szép számmal “szállítottak” nekik az ukrán erőstruktúrákból hozzájuk átállt harcosok is.
Sőt, nem egy esetben szó szerint úgy “lopták” el a fegyvereket.

Ami elmondható: Amíg az ukránok készlete egyre csak fogyogat, addig a milíciáé a veszteségeik ellenére is “úgy fogy”, hogy az nő.

Az ukrán vezetés, már az 1986 óta, a Szovjet éra időszakbeli, erősen elavult Csernobil “temetőjében” ott hagyott radioaktív fertőzött technikát újítgatja fel, és küldi a dombasszi “kohóba”.

Ezt már vehetjük ukrán részről a végső kétségbeesett próbálkozásnak. Amennyiben ezen technikák kezelőszemélyzete egy héten belül nem veszik oda a harcokban, akkor azon időn túl, a sugárszennyezéstől fog hányni, és a hasmenéstől legyengülni napokon belül. Porosenkónak mindez nem számít. 200ezer főt akar besoroztatni heteken belül, köztük 3000 főt Kárpátaljáról.

Szóval lesz utánpótlás, ha kidől pár ezer katona a sugárfertőzéstől menet közben.

Porosenko, ha a háború nem teljesedik ki a kontinensünk egész keleti felére, akkor elveszíti azt. Csupán meghosszabbítani tudja az öldöklést, és a szenvedést, de Ukrajna előbb utóbb le kell mondjon egész Dombasszról. -És még “szerencséje” lesz, ha csak arról.

Érdekesség, hogy a csernobili “járgányokból párral már találkozott a milícia menet közben. Azóta óvatosak, csak G-M (Geiger-Müller) sugármérőműszerekkel közelítik meg a kilőtt, vagy kezelőik által elhagyott gyanúsnak tűnő ukrán páncélosokat. Amelyiknél “erősen csipog” a műszer, azt elássák. Mást egyenlőre nem tudnak velük tenni.

Teszi mindezt azért, mert Amerika orosz nyomásra mégsem adja át Porosenkónak az Afganisztánból kivonni szándékozott harci technikáit. Ugyanis Putyin kijelentette, ha ezt az USA vezetése meglépi, akkor a milíciát a legmodernebb szárazföldi technikával fogja ellátni.

Amit már az oroszok sem tagadnak, és titkolnak: Az ukrán-orosz határhoz közel nagy létszámú erőket, és nagy csapásmérő erejű támadó egységeket, technikákat vontak össze. Egyes hírek szerint (Echo Moscowi) 50ezer desszantosról, több repülőszázadról, és harcihelikopterezőkről, és mintegy 200db T-90 harckocsiról, és 3000db egyéb páncélosról, sok-sok rakétavetőkről szólnak a “dallamok”. A hír szerint, ez az erő áll készenlétben, amennyiben Amerika mégis lenne olyan balga, hogy az afganisztáni “cuccokat” neki adja Walcmanéknak.

Akkor viszont Putyin erre tett ígéretét másképpen kell értelmezni.
Ez esetben az orosz önvédelmi milíciának a technika mellé “kezelőszemélyzetet” is biztosít. Egy komplett támadó hadsereg képében. Az orosz katonai tartalékok a hátországban mind élőerőben, mind technikában pedig végtelenek, kimeríthetetlenek…

Tehát itt most egyedül Amerika gőgjén fog múlni, hogy lesz-e kontinentális háború Európában, vagy sem, mintahogyan sok orosz, és Nyugat-Európai politikus, és elemző is feltételezi azt. .Eszkalálódik-e az egész Kelet-Európa térségére, vagy “csak” megmarad Kelet-Ukrán polgárháborúnak.

Mi lesz, ha tényleg átcsap ez kontinentális háborúba?

Mind az orosznak, mind a NATO szakértőknek van erre forgatókönyvük, elemzésük, “A”, és “B” tervük.

Abban a NATO katonai szakértői is egyetértenek, hogy Oroszországot hagyományos fegyverekkel vívott háborúban lehetetlenség legyőzni. Pláne, hogy Kína ez esetben minden segítséget megadna Moszkvának. Élőerőben, és technikában is egyaránt. Nyugatnak legalább egy 20milliós főt számláló hadsereggel kellene szembenéznie. De az is előfordulhat, hogy ez a 20millió katona, “csak” az első hullám lenne. Ki a megmondhatója annak, hogy hányszor 20milliót tudna felállítani ez a két ország.
-Így kesergett egy amerikai tábornok a Pentagonban.
(Nagyon hamar le is váltották a komát)

Szóval mi lesz, ha megindul az orosz, és nem áll meg Ukrajna nyugati határainál?

Ami Kelet-Európát, az az a mi térségünket illetné:

Ha megindul az orosz acélhenger, akkor Romániának szó szerint “reszeltek”. Legalábbis ami a Havasalföldi (Dobruddzsa) részét illeti.
Szó szerint szarrá lőnék, és bombáznák azokat a részeket, ahova az ökör oláh beengedte az amerikaiakat. Persze a román hadsereg sem úszná meg. Az újonnan Portugáliától dollármilliárdokért megvásárolt 12db F-16 típusú repülőikre “vadkacsavadászatot” rendezne az orosz légierő. Az amerikaiak által odatelepített AEGIS rakétarendzsereket az SZ-500okkal temetnék el.
A mintegy 200db TR-80, és TR-85 típusú román harckocsikból kohászati alapanyag lenne, azokat az orosz T-90 tankok olvasztanák le. A román kikötővárosból Konstansából, csak romok maradnának, éppúgy, mint a többi nagyobb városukból is.
Ahogyan Sojgu jósolta nekik: 1 óra, és 1 hét.
Ez azt jelentette, ha az orosz nekieseik az oláhnak, 1 óra alatt a románoknak oda a légiereje, és a légvédelme. 1 hét alatt pedig széltében hosszában megszállnák Romániát. – Már ami megmaradna belőle persze.

A Baltikum kb 2 nap alatt elesne. Lengyelország kb 1 hónapig bírná a nyomást. Amennyiben persze belekapcsolódna a háborúba. (Amire minden eshetőség megvan) Aztán az is elesne.
Magyarországot, Szlovákiát, és Csehországot nem is említették az elemzők. Mármint katonai tényezőként. – Ami lehetne jó hír is.
– De sajnos nem az. Ugyanis frontvonalként, hadszíntérként nagyon is emlegetik. Főképp Magyarországot emlegetik. Ugyanis rajtunk vezet a legrövidebb út “egyenesen odaátra”. Mind az Orosz, mind a NATO számára.

Ugyanúgy, mint a II. Világháborúban, a leghevesebb, legvéresebb, és legnagyobb pusztítással járó harcok itt Magyarországon, és Lengyelországban zajlanának le.

Amit viszont most még csak halkan, sőt ki sem mondva mondanak, helyesebben amitől retteg a cionista nyugat:

Törökország, NATO tagság ide vagyoda, nagyon nem akaródzik háborúba keveredni az orosszal.
Ugyanez a helyzet Görögországgal, térségbeli másik erős NATO tagállammal is.

Ami a világ többi, Amerika által “imperált, annektált” országot jelenti, ott bizony hatalmas felkelésekre, Amerika ellenes támadásokra kerülne sor. Sőt, ami még veszedelmesebbnek tűnik, hogy egyes arab országok (jogos) bosszútól vezérelve nekiesnének Izraelnek.
Akkor pedig a zsidó hatalom óhatatlanul is atomcsapást mérne a környezetére, Iránt is beleértve.

Aztán kész is egy totális világháború remélhetőleg (“csak”), egy térségbeli atombevetéssel. Viszont a zsidó állam így is úgyis eltűnne a föld színéről. Igaz, Irán, és sok arab állam jó része úgy nézne utána ki, hogy ahhoz képest a Hold felszíne inkább hasonlítana egy üdülőövezetre…

Aztán másra is kitértek ezek a “szakértők”, és elemzők:

Mi lesz, ha az orosz nem áll meg Kelet-Európa határainál, és ismét Berlinig, ne adj Isten de most már az Atlanti Óceánig akarnának menni, sőt akár azon túlra is.

A választ is megadták rá ezek az “urak”: Atomháború.

A legelső atomcsapást pedig nem Moszkvára, vagy más orosz területre mérnék, hanem: RÁNK!!!

Igen, Magyarország kapná a legelső nukleáris rakétacsapásokat.
Meg a lengyelek.
Ugyanis itt akarnák megállítani az oroszokat.
Aztán persze menne az “áldás” oda vissza…..

APOKALIPSZIS

“Jelenések könyve

1 Láttam azután, hogy a Bárány a hét pecsét közül az elsőt felnyitotta. Azután hallottam, hogy a négy élőlény közül egy megszólalt, mintha mennydörgés szólna: -Eredj!-
2 És én láttam. Egyszer csak indult egy fehér ló. A rajta ülőnél íj volt. Koszorút adtak neki, s ő elindult győztesen, és hogy győzzön.
3 Mikor a második pecsétet felnyitotta, hallottam, hogy a második élőlény ezt mondta: -Eredj-.
4 S elindult egy második, tűzvörös ló. A rajta ülőnek elrendelték, hogy vegye el a földről a békességet, hogy egymást öljék. Azután nagy kardot adtak neki.
5 Mikor a harmadik pecsétet felnyitotta, a harmadik élőlénytől ezt a szót hallottam: -Eredj!- És én láttam. Elindult egy fekete ló. A rajta ülő mérleget tartott a kezében.
6 Azután egy szózatfélét hallottam a négy élőlény közül, hogy ezt mondta: -A búza literje egy dénár. Három liter árpát egy dénárért. Az olajat és a bort ne bántsd.-
7 Mikor a negyedik pecsétet felnyitotta, hallottam a negyedik élőlény hangját: -Eredj!-
8 És én láttam. Elindult egy fakó ló. A rajta ülőnek neve a Halál volt. A láthatatlan ország követte nyomon. Felhatalmazást adtak nekik a föld negyedrésze felett, hogy pallossal, éhínséggel, döghalállal és a föld fenevadjaival öljenek.”

A fakó lovon ülő neve: HALÁL. – A cionista Nyugat ül azon a lovon…

Mit tehetünk mi magyarok? _ Imádkozhatunk, hogy Amerika előbb fulladjon bele a saját mocskába, jusson totális csődbe, minthogy mindez megtörténjen. – Mert ellenkező esetben a kihalt népek listáján az alső lap, első bekezdésébe kerülünk.

SVPSZ

Megjegyzés a cikkhez: Hatalmas erők feszülnek egymásnak. Ami a mi országunkat illeti, egyet tehetünk. Mindenféle képpen el kell kerülnünk, hogy a balliberálisok jussanak ismét hatalomhoz. Oda kell őket tenni, ahova valók. A történelem pöcegödrébe. Orbánt, és rezsimjét a nemzeti radikális erőknek úgy kell leváltani, hogy a cionista nyugat helyi talpnyalóinak esélyük se lehessen rá, hogy Hazánkat koncként vessék a hiénák elé.

ipafai

Marcus Aurelius bölcs gondolata

Van olyan ember, aki, ha embertársával jót tett, azonnal kész a hálát számlázni. Van olyan, aki ezt ugyan nem teszi meg, de azért befelé mégiscsak adósának tekinti a másikat, s nagyon is tudatában van jótéteményének. Más viszont egyáltalában nem tartja számon, amit tett, hanem hasonlatos a fürtöt termő szőlőtőhöz, mely ha egyszer meghozta gyümölcsét, semmi mást nem kíván többé. A jótékony ember, akárcsak a ló, ha futott, a kutya, ha vadra bukkant, a méh, ha mézet gyűjtött, nem veri dobra tettét, hanem tovább folytatja áldásos munkáját, mint ahogyan a szőlőtő, ha eljön az ideje, ismét meghozza a maga fürtjét.

Marcus Aurelius (121 – 180) a Római Birodalom császára

IGEN GYANÚS IZRAELI HÍR

APRÓ HÍR, DE GYANÚS
Izraelben állítólag 7 Iszlám Állam-os (ISIS) tagot “lepleztek le”.
Kép: a nemzetközi terror főkolomposai
ISZLÁM ÁLLAMOSOK IZRAELBEN?
Vannak apró hírek, amik fontosabbak azoknál a híreknél, amiket állandóan ordibálnak. Ezt a hírt egy tévben sem mondták be, de a netes híroldalak sem közlik. Már több napja a HírTV műsorai alatt alul a futó szövegben, ahol rövidhíreket közölnek, ma is adták, hogy Izraelben elfogtak 7 olyan valakit akik az Iszlám Államhoz tartoznak. Előző napokban úgy írták hogy elfogták őket, ma már úgy hogy leleplezték őket. A két fogalom eléggé különböző. Mi az ami gyanús ebben a hírben?  Hogyan is lehet Izraelbe utazni? Talán Jordánián keresztül? Aligha. Libanonon keresztül? Ki van zárva. A hatalmas egyiptomi sivatagon keresztül? Lehetetlen. Marad a Vörös-tenger és a Földközi tenger, ezek is kizárva. Talán csónakkal megjelentek ezek a figurák Izrael partjainál? Lehetetlen. Ezek csak repülővel mehettek oda. Ott pedig elég komoly ellenőrzések vannak, főleg azokkal szemben akik nem zsidók. És itt van a bökkenő. Lehet hogy ezek az “iszlámosok” zsidók voltak? Ez nagyon is lehetséges. Az biztos, hogy részleteket nem tudunk erről és talán nem is lesz több részlet. De mi van akkor, ha ezek egyezkedni, közös terveket kidolgozni mentek Izraelbe? Az is lehetséges, sőt, nagyon is. Talán ezért is hallgattak erről a hírről minden csatornán.


http://amagyaroldal.hu/hirek/content/igen-gyan%C3%BAs-izraeli-h%C3%ADr

Egyiptomi vallástudósok szerint a legnagyobb terroristák a párizsi felvonulás első sorában masíroztak

Egyiptomi vallástudósok szerint a “legnagyobb terroristák közül néhányan az első sorban masíroztak” a párizsi terrorellenes felvonuláson, a Nyugat pedig kettős mércét alkalmaz az iszlámmal szemben – derül ki az al-Maszri al-Jóm című egyiptomi napilap hétfői számából.

A szunnita világ szellemi központjának számító kairói al-Azhar egyetem és mecset vallástudósainak legfelsőbb tanácsa vasárnap adott ki közleményt, amelyben az említett “terroristák” közül csak Benjámin Netanjahu izraeli kormányfőt említik név szerint. Emellett utalnak egy ugyancsak ott vonuló, a muzulmánok ellen harcoló “keresztesek egyenruháját viselő” katonára is, anélkül, hogy kifejtenék, kiről van szó. A hittudósok szerint ez csak “olajt önt a tűzre, amely egyébként is lobog a muzulmánok érzelmeit ért számtalan támadás és provokáció miatt”.
A közlemény szerint a szólásszabadság jegyében utcára vonulók által képviselt nyugati országok kettős mércét alkalmaznak. “Egyes nyugati lapok továbbra is kitartanak az iszlám vallás és Mohamed próféta személye elleni sértések megjelentetése mellett, mint például az (2005-ben) Dániában történt, illetve ahogy azt egy csekély példányszámú párizsi magazin (Charlie Hebdo) esetében is láttuk” – áll a szövegben.

A vallástudósok arra is emlékeztettek, hogy a Charlie Hebdo egyik volt munkatársának egy antiszemita jellegűnek megítélt rajza miatt kellett távoznia a laptól. Maurice Sinet egy 2008-as munkájában azt állította, hogy Nicolas Sarkozy fia azért tér át a zsidó vallásra, hogy feleségül tudja venni egy elektronikai termékeket forgalmazó üzletlánc zsidó származású örökösnőjét.

A kairói hittudósok hangsúlyozták azt is, hogy határozottan elítélik a terror minden formáját, az áldozatok kilététől és származásától függetlenül.
Stop